Odblaskowe szkoły w Zawadce i Tymbarku

27 października 2011r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce odbył się festyn podsumowujący zadania związane z konkursem; „Odblaskowa Szkoła”.

 Ze względu na fakt iż ubiegłoroczna akcja „Odblaskowa Szkoła” cieszyła się dużym zainteresowaniem, ponieważ do konkursu zgłosiło się ponad 300 szkół z województwa małopolskiego, dzięki czemu prawie 60 tys. uczniów zostało wyposażonych w elementy odblaskowe,  dodatkowo przeprowadzonych zostało wiele konkursów i akcji mających  na celu podniesienie świadomości dzieci w  kwestii bezpiecznego poruszania sie na drogach.

Tegoroczna edycja „Odblaskowej Szkoły” odbywa się we wrześniu i październiku. Szkoły podstawowe dbając o bezpieczeństwo uczniów – wyposażają je w elementy odblaskowe, pilnując żeby z nich korzystały w codziennej drodze do i ze szkoły. Dbają także o prawidłowe oznakowanie rejonów szkół, a ponadto organizują akcje edukacyjne promujące bezpieczeństwow ruchu drogowym i angażują w takie działania również rodziców.

Jest to konkurs organizowany przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki i Małopolski Urząd Marszałkowski

Celem konkursu jest przede wszystkim zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy,  ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.

Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15 lat  z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.

Złe warunki atmosferyczne, czy szybko zapadający zmierzch, to niestety czynniki jakie wpływają na to, że piesi stają się mniej widoczni na drodze, co w połączeniu z brakiem ostrożności zarówno u  pieszych, jak i kierujących- skutkuje  niestety dużą liczbą wypadków. Można temu w jakimś stopniu zapobiec, zwiększając widoczność pieszych a szczególnie dzieci na drodze poprzez różnego rodzaju akcesoria odblaskowe – mówił Jan Puchała Starosta Limanowski Postanowiłem objąć honorowym patronatem tą akcję,  przekazując  dla Szkoły Podstawowej w Zawadce i Podłopieniu kamizelki odblaskowe i opaski. W ten sposób chce pokazać, iż popieram takie inicjatywy. (…)Chciałbym również  zachęcić do noszenia akcesoriów odblaskowych z jednego bardzo prostego powodu- im wcześniej kierujący dostrzeże pieszego na drodze, tym szybciej jest w stanie zareagować dostosowując swój styl jazdy do jego wyprzedzenia lub wyminięcia.

Oficjalną część uroczystości w Szkole Podstawowej w Zawadce poprzedził pokaz akcji udzielania pierwszej pomocy przeprowadzony przez strażaków OSP w Tymbarku oraz prezentacja filmu promująca bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W części oficjalnej spotkania oprócz Jana Puchały Starosty Limanowskiego uczestniczyli również: Lech Nowak Wójt Gminy Tymbark, przedstawiciele Rady Gminy Tymbark,  Komendy Powiatowej Policji w Limanowej oraz Komisariatu Policji w Tymbarku


W trakcie uroczystości Jan Puchała Starosta Limanowski przekazał na ręce Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zawadce ufundowane elementy odblaskowe – opaski i kamizelki które trafią do uczniów ze Szkoły Podstawowej w Podłopieniu i Zawadce. Wszyscy zebrani z zainteresowaniem obejrzeli przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy V promujące bezpieczeństwo na drodze i zachęcające do noszenia elementów odblaskowych.

Kolejnym punktem programu było oficjalne ogłoszenie wyników konkursów przeprowadzonych w czasie akcji „Odblaskowa Szkoła”: konkursu wiedzy i konkursu plastycznego.
 
Podczas spotkania dyrektor Szkoły Podstawowej w Zawadce złożyła podziękowania sponsorom, którzy przyczynili się do realizacji zaplanowanych działań konkursowych w tym dla Jana Puchały Starosty Limanowskiego, Lecha Nowaka Wójta Gminy Tymbark, ks. mgrWiesławowi Orwatowi –Proboszczowi Parafii w Podłopieniu, firmom-  Wolimex, Marina Spices, Transblach, Bankowi Spółdzielczemu w Limanowej – Punkt Obsługi Klienta w Tymbarku.

 

 

 

Zobacz również