Orlik już odebrany!

Dnia 28 listopada 2011 r. nastąpił odbiór techniczny kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” przez firmę EUROCOURT Sp. z o. o. z Radomia.

Podczas odbioru obecni byli przedstawiciele głównego inwestora – Urzędu Miasta Limanowa – Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, Zastępca Burmistrza Miasta Wacław Zoń, inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych Marek Ociepka oraz Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Limanowej. Nie stwierdzono żadnych uchybień czy usterek. Trwają formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu, aby można  było użytkować obiekt zgodnie z prawem.

Wybudowany „Orlik” kosztował 1.158.903,28 zł brutto, przy czym: 

– dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki  – 333.000,00 zł;
– dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 333.000,00 zł;
– dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Limanowej – 246.451,28 zł.

Wykonane prace wykonawcy budowy Orlika obejmują:
– Boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o powierzchni 1860 m2 (pole gry 26,0 m x 56,0 m)

podbudowa przepuszczalna 
nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa 
obrzeża betonowe 
wyposażenie
bramki aluminiowe mocowane w tulejach – 2 sztuki
siatki do bramek – 2 sztuki

– Boisko wielofunkcyjne o wymiarach: 19,1 m x 32,1 m o powierzchni 613,11 m
2 (pole gry 15,1 m x 28,1 m)

podbudowa przepuszczalna
nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego – poliuretanowa
wyposażenie do piłki koszykowej
obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy – 2 sztuki
tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm  – 2 sztuki
mechanizm regulacji wysokości – 2 sztuki
konstrukcja do koszykówki montowana w tulejach – 2 sztuki
wyposażenie do piłki siatkowej
słupki do siatkówki, aluminiowe, 
wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) – 2 sztuki
siatka do siatkówki – 1 sztuka

– Ogrodzenie terenu
– Oświetlenie terenu – projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości 9 m
– Chodniki i nawierzchnie utwardzone
– Piłkochwyty  dla boiska do gry w piłkę nożną – 2 zestawy

– Przebudowa części pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Technicznychi Ogólnokształcących z przeznaczeniem na zaplecze sanitarno – szatniowe

 

Okres gwarancji:
– na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy 
– na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat użyty do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy – wynosi 60 miesięcy.

 

(www.miasto.limanowa.pl)

Zobacz również