Pierwszy dzień Słazy

W dniu wczorajszym, 3 listopada 2011 roku, Burmistrz Miasta Limanowa w asyście Starosty Limanowskiego Jana Puchały dokonali uroczystego otwarcia XXXVII Festiwalu Folklorystycznego "Limanowska Słaza".

Limanowska Słaza jest imprezą, która odbywa się od 37 lat. Jej nadrzędnym celem jest ochrona bogactwa kultury ludowej lachów, zagórzan i górali. To festiwal o ogromnym potencjale ludzkim, barwny, kolorowy, inspirowany życiem wsi i jej zwyczajami. Pomimo zmieniających się warunków życia, upodobań kulturowych wciąż powiększa się grono miłośników folkloru.
Tegoroczny XXXVII Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza” zgromadził 708 wykonawców ze wszystkich regionów etnicznych Ziemi Limanowskiej: Lachów, Zagórzan i Białych Górali.

Z pierwszego rzędu podziwiali występy: Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Grzegorz Biedroń, Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Limanowa Jan Winiewski, Starosta Limanowski Jan Puchała, Wicestarosta Limanowski Franciszek Dziedzina, Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Krupiński, Członkowie Zarządu Powiatu Limanowskiego Jan Więcek oraz Mieczysław Uryga, Radni Powiatu Limanowskiego Jolanta Grzegorzek oraz Jacenty Musiał. Festiwal tradycyjnie prowadził Marian Wójtowicz – Radny Powiatu Limanowskiego.
 
W pierwszym dniu festiwalu koncertowały przede wszystkim dzięcięce grupy folklorystyczne, były również grupy śpiewacze, kapele muzyki ludowej oraz wielu indywidualnych artystów ze śpiewem i gawędą.

Jury w składzie:
mgr Aleksandra Szurmiak- Bogucka – etnomuzykolog
mgr Michalina Wojtas – choreograf
dr Artur Czesak – dialektolog
mgr Benedykt Kafel – etnograf
ocenią 87 prezentacji poświęcając na to 25 godzin oraz pisanie protokołu zajmie 10 godzin.

W pierwszym dniu festiwalu występowali:
Urszula Łabuz 11 lat śpiew solo /Mszana Dolna/
Barbara Stożek dorosła piszczałka solo /Mszana Dolna/
Sabina Chrustek 11 lat śpiew solo /Mszana Dolna/
Urszula Łabuz 11 lat gawęda /Mszana Dolna/
Bartbara Stożek dorosła śpiew solo /Mszana Dolna/
Regionalny Zespół „Dolina Słomki” gr. młodsza „Na pastwisku” /Stronie gm. Łukowica/
Kapela Zespołu „Mali Słopniczanie” (16-17 lat) /Słopnice/
Dziecięcy Zespół Regionalny „Mali Słopniczanie” „Zabawy przed chałpą” /Słopnice/
Dziecięcy Zespół Regionalny „Pasierbioki” „Przed majówką-zabawy na łące” /Pasierbiec/
Agnieszka Zabajewska, Małgorzata Podgórna gr. śpiew. dorosła /Stara Wieś, gm. Limanowa/
Mali Rabianie gr. śpiewacza dziecięca /Raba Niżna, gm. Mszana D./
Wojciech Sukiennik 12 lat gawęda /Zalesie, gm. Kamienica/
Gr. Śpiewacza KGW St. Wieś Rola gr. śpiew. /Stara Wieś, gm. Limanowa/
Katarzyna Mordarska 12 lat śpiew solo /Przyszowa, gm. Łukowica/
Klaudia Syjud 12 lat gawęda /Zalesie, gm. Kamienica/
Dziewcz. Gr. śpiewacza ze Szk. Podst. Nr 2 w Przyszowej /Przyszowa, gm. Łukowica/
Józefa Wcisło (dorosła) gawęda /Mszana Dolna/
 Anna Gajewska (dorosła) śpiew solo /Mszana Dolna/
Izabela Wacławik 11 lat skrzypce solo /Raba Niżna, gm. Mszana D./
„Słomcanki” gr. śpiew. dorosła /Mszana Dolna/
Maria Kowal 10 lat gawęda /Raba Niżna, gm. Mszana D./
Bronisław Kaczor i Weronika Jania mistrz i uczeń /Poręba W. gm. Niedźwiedź/
Stanisław Kurek gawęda dorosły /Konina, gm. Niedźwiedź/
„Porębiański Ród” gr. śpiewacza dorosła /Poręba W. gm. Niedźwiedź/
Edward Mąka heligonka solo dorosły /Limanowa/
Anna Kaciczak 17 lat śpiew solo /Poręba W. gm. Niedźwiedź/
Maria Doktor śpiew solo dorosła /Laskowa/
Bronisław Kaczor skrzypce solo dorosły /Poręba W. gm. Niedźwiedź/
KGW Laskowa gr. obrzędowa „Od ziorenka do bochenka” /Laskowa/
Kapela z nad Smolnika muzyka ludowa /Męcina, gm. Limanowa/

W dniu dzisiejszym festiwalu zapowiedzieli swój udział: 

1.Zespół Regionalny „Dolina Słomki” gr. starsza „Powrót parobków z jarmaku”/Stronie, gm. Łukowica/16:00
2.Dziewczęca Grupa Śpiewacza z zesp. „Olszowianie”/Olszówka, gm. Mszana D./ 16:20
3.Bogusław Nawara dorosły gawęda /Olszówka, gm. Mszana D./ 16:30
4.Marcelia Żurek 9 lat śpiew solo /Olszówka, gm. Mszana D./ 16:40
5.Maria Nawara  dorosła gawęda  /Olszówka, gm. Mszana D./ 16:45
6.Bogusław Nawara i Justyna Kraus mistrz i uczeń/Olszówka, gm. Mszana D./ 16:55
7.Wanda Majerska dorosła gawęda  /Laskowa/  17:00 
8.KGW Olszówka dorosła gr. Śpiew. /Olszówka, gm. Mszana D./ 17:10
9.Marian Janik dorosły gawęda  /Słopnice/  17:20 
10.Jan Lorek dorosły gawęda /Przyszowa, gm. Łukowica/17:30
 
PRZERWA 17:40 – 18:30
12.Muzyka „Laskowioki”  dorosła/Laskowa/ 18:30 
13.Muzyka Zespołu „Przyszowianie” dorosła/Przyszowa, gm. Łukowica/18:40
14.Zespół Regionalny „Przyszowianie” dorosły/Przyszowa, gm. Łukowica/ 18:50
15.Muzyka „Podgórzacy” dorosła/Pisarzowa, gm. Limanowa/ 19:10
16.Zespół Regionalny „Pisarzowianie” „Na Św. Jandrzeja”/Pisarzowa, gm. Limanowa/19:20
17.Józef Tokarczyk dorosły gawęda/Mordarka, gm. Limanowa/19:45
18.Apolinary Salomon dorosły heligonka solo/Kłodne, gm. Limanowa/19:55
19.Gr. Śpiewacza „Spod Kicek” dziewczęca/Mordarka, gm. Limanowa/20:00
20.Muzyka zespołu „Spod Kicek” dorosła/Mordarka, gm. Limanowa/20:10
21.Zespół Regionalny „Spod Kicek” „Zalycacka na muzyce”/Mordarka, gm. Limanowa/20:20
22.Tadeusz Wielgus dorosły heligonka solo/Mordarka, gm. Limanowa/20:45
23.Zespół Regionalny „Jurkowianie” „Wesele jurkowskie” /Jurków, gm. Dobra/20:50
24.Muzyka Zespołu „Gorce” dorosła/Kamienica/ 21:15
25.Zespół Regionalny „Gorce” „Podłazy” /Kamienica/ 21:25
 
Serdecznie zapraszamy!

Zobacz również