Pierwszy remont nawierzchni ul. Lipowej

Droga znajduje się w bardzo złym stanie i będzie remontowana po raz pierwszy od chwili jej powstania.

Pozyskanie środków na jej odbudowę kosztowało sporo zachodu burmistrza miasta, ponieważ droga ta nie znalazła się w pierwszym wykazie dofinansowania zadań związanych z remontem lub odbudową infrastruktury zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Zobacz również