Powołano nowego Skarbnika Miasta Limanowa

Na XVIII Sesji Rady Miasta Limanowa podjęto uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Miasta Limanowa. Jednogłośnie została powołana na to stanowisko Irena Gawlik.

Irena Gawlik od 2000 r. jest pracownikiem wydziału finansowego Urzędu Miasta Limanowa na stanowisku inspektora d/s budżetowych. Tytuł magistra uzyskała na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej. W 2004 roku zdobyła uprawnienia audytora wewnętrznego w Ministerstwie Finansów. W 2006 roku ukończyła kurs „Zarządzanie projektami” w ramach projektu „Szkoła menadżera – Szkolenia z zakresu zarządzania projektami” w Wyższej szkole Europejskiej im. J. Tischnera w Krakowie.

 

(www.miasto.limanowa.pl)

Zobacz również