Usuwanie azbestu

W ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, został opracowany "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Limanowa".

Na jego realizację Miasto pozyskało środki z Departamentu Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki w wysokości 13 320 zł. Program ten zawiera również szczegółową inwentaryzację wyrobów zawierających azbest w Limanowej, wprowadzoną do krajowej bazy azbestowej, która będzie sukcesywnie aktualizowana, w okresie jego realizacji.

W roku bieżącym, realizując program, usunięto już terenu 28 nieruchomości 99 ton odpadu zawierającego azbest.
Ze szczegółami tego programu można zapoznać się na stronie Miasta Limanowa pod linkiem:
http://www.miasto.limanowa.pl/pl/56623/0/PROGRAM_USUWANIA_AZBESTU.html

 

 

(www.miasto.limanowa.pl)

Zobacz również