Konkurs stroików świątecznych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska" ogłosiło konkurs pt. "Stroik świąteczny". Celem Konkursu jest pielęgnowanie lokalnych tradycji, obrzędów i zwyczajów.

Wykonywanie ozdób i oryginalnych stroików przed Świętami Bożego Narodzenia to piękna i warta kontynuacji tradycja. Zachęcamy wszystkich mieszkańców z obszaru LGD do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszy stroik świąteczny.

Praca Konkursowa polega na wykonaniu stroika , który będzie nawiązywał do tradycji świątecznych Ziemi Limanowskiej. Do wykonania pracy zaleca się wykorzystanie naturalnych surowców.

Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, podmioty gospodarcze oraz organizacje pozarządowe z terenu działania LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” (Gmina Limanowa, Gmina Dobra, Gmina Tymbark, Gmina Jodłownik, Gmina Łukowica, Gmina Słopnice, Gmina Kamienica).

W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe o łącznej wartości ok. 3 000,00 zł brutto.

Termin składania prac konkursowych: 24.XI.2011 r. do dnia 19.XII.2011 r.

Miejsce składania prac: Biuro LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” ul. Matki Boskiej Bolesnej 10 a w Limanowej.

Uczestnik może złożyć jedną pracę w konkursie. Praca musi być wykonana samodzielnie i nie może być nagradzana wcześniej w innych konkursach. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa oraz Regulamin Konkursu mogą pobrać Państwo poniżej.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wszelkie pytania dotyczące spraw nie objętych Regulaminem, prosimy kierować do:

Biuro LGD “Przyjazna Ziemia Limanowska”

Osoba do kontaktu: Monika Piaskowy

Tel. 18 533 06 62

e-mail: m.piaskowy@lgdlimanowa.eu

 

(www.ug.limanowa.pl)

Zobacz również