Konsultacje cieszyły się dużym zainteresowaniem, będą kolejne

W budynku Urzędu Miasta Limanowa, 16 grudnia, można było skorzystać z bezpłatnych konsultacji z tematyki pozyskiwania funduszy europejskich zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Urząd Miasta Limanowa.

Konsultacje cieszyły się wielkim zainteresowaniem, z porad skorzystało 20 osób. Informacji udzielał konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego FEM z Nowego Sącza – Tomasz Basta. Zapytania dotyczyły możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich na otwarcie działalności gospodarczej, jak i zakupu maszyn rolniczych.
 
W związku z dużym zainteresowaniem, konsultacje planowane są również w miesiącu styczniu.
 
Lokalny Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie w Nowym Sączu, razem z Głównym Punktem Informacyjnym w Krakowie, oraz Lokalnymi Punktami Informacyjnymi w Chrzanowie, Nowym Targ, i Tarnowie, tworzą małopolską Sieć Punktów Informacyjnych.

Punkty Informacyjne powstały w ramach projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 – 2013”. Jego celem jest koordynacja i rozwój w całej Polsce sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich 2007 – 2013 oferujących w jednym miejscu informację o wszystkich programach operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności. Za funkcjonowanie Sieci Punktów odpowiadają Urzędy Marszałkowskie, z którymi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podpisało odpowiednie Porozumienia. Projekt „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 – 2013” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%). Konsultanci Punktów Informacyjnych udzielają nieodpłatnie odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich podczas osobistej konsultacji.

Punkty oferują swoją pomoc w zakresie:
– diagnozy – zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich
– informacji o warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu
– danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się priorytetem lub działaniem wynikającym z diagnozy
– udostępniania nieodpłatnie publikacji dotyczące Funduszy Europejskich wydawanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urzędy Marszałkowskie lub inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich,
– organizacji otwartych spotkań informacyjnych, szkoleń, seminariów, imprez plenerowych, lekcji na temat funduszy europejskich, skierowanych do potencjalnych beneficjentów.

Bezpłatne usługi są kierowane miedzy innymi do:
– Osób fizycznych,
– Jednostek samorządu terytorialnego,
– Przedsiębiorców,
– Instytucji otoczenia biznesu,
– Organizacji pozarządowych,
– Administracja publicznej,
– Instytucji kultury,
– Rolników,
– Instytucji naukowo-badawczych
– Szkół Wyższych,
– Jednostka szkolnictwa powszechnego,

I każdej innej osoby oraz instytucji która będzie chciała zasięgnąć informacji na temat Funduszy Europejskich.

Więcej: www.fundusze.malopolska.pl

(www.miasto.limanowa.pl)

Zobacz również