Złote gody

W dniu 30 listopada br. w Urzędzie Gminy odbyła sie uroczystość wręczenia "Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" przyznane przez Prezydenta RP dla 10 par małżeńskich.

Złote Gody obchodzili:

  • Rozalia i Julian Jelonek z Młynnego,
  • Wanda i Czesław Leśniak z Młynnego,
  • Kunegunda i Ignacy Mąka ze Starej Wsi,
  • Maria i Kazimierz Oleksy z Męciny,
  • Józefa i Stefan Opioła z Lipowego,
  • Bernadetta i Franciszek Rozum z Młynnego,
  • Zenobia i Jan Świerczek z Męciny,
  • Zuzanna i Edward Tabak ze Starego Rybia,
  • Kazimiera i Stanisław Tąta ze Sowlin.
 

„Dostojni Jubilaci! Minęło ponad pół wieku od chwili kiedy przyrzekaliście sobie do zgodną miłość, wierność, szacunek, przyjaźń i wypowiadaliście słowa: że Cię nie opuszczę aż do śmierci Dzięki Bogu dotrzymaliście tej przysięgi.” Tymi słowami Dostojnych Jubilatów przywitał prowadzący spotkanie Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Aleksander Krzysztof.

Jubilatom, którzy przybyli wraz z rodzinami medale wręczył Wójt Gminy Władysław Pazdan. Gratulacje składali:Przewodniczący Rady Gminy Józef Oleksy, Z-ca Wójta Franciszek Bieda, Sekretarz Gminy Marek Ziaja. W imieniu Posła Wiesława Janczyka życzenia złożył Dyrektor Biura Poselskiego Wojciech Włodarczyk, a w imieniu Starosty, Mieczysław Uryga – członek Zarządu Powiatu.

Wcześniej na uroczystości rodzinnej medalami zostali uhonorowani Jubilaci Józefa i Józef Mól ze Starej Wsi.

Uroczystość przebiegała w bardzo miłej i rodzinnej atmosferze. Wójt Gminy wznosząc toast życzył Jubilatom dużo zdrowia, zadowolenia i doczekania Diamentowych Godów.

W imieniu Jubilatów Jan Świerczek wyraził wdzięczność i podziękowanie za pamięć i miłą uroczystość.

Jubilaci wykazali duże zainteresowanie zadaniami gospodarczymi realizowanymi na terenie Gminy Limanowa, które w skrócie przedstawił Wójt Gminy.

A.K.

PS. Prosimy wszystkich,którzy w tym roku lub przyszłym będą obchodzić Jubileusz 50-lecia, aby zgłosili datę jubileuszu. Umożliwi to przygotowanie wniosków do Prezydenta RP o nadanie „Medali za długoletnie pożycie małżeńskie”.

 

(www.ug.limanowa.pl)

Zobacz również