Został posłany aby zaświadczyć o światłości – Słowo na Niedzielę

Aby Nasza radość była trwała musi polegać na prawdziwym spotkaniu z Chrystusem. Spotkaniu, do którego zachęca nas Jan Chrzciciel, kluczowa postać Ewangelii św. Jana, z trzeciej Niedzieli Adwentu.

Refleksję na temat Ewangelii na III Niedzielę Adwentu, wygłosił ks. Daniel Świętek, z Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.

Zobacz również