Fundusz Pożyczkowy JANOSIK dla małopolskich przedsiębiorców

Dzięki dotacji II Osi Priorytetowej Gospodarka regionalnej szansy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Fundacja Rozwoju Polskiego Rolnictwa uruchomiła Fundusz Pożyczkowy dla małopolskich przedsiębiorców JANOSIK.

Zobacz również