Prawnik, psycholog i pracownik socjalny do twojej dyspozycji

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy i nie wiesz gdzie szukać pomocy, świadkiem przemocy lub wiesz, że ktoś inny cierpi z tego powodu zgłoś się do Punktu Konsultacyjnego i skorzystaj z bezpłatnej porady prawnej oraz psychologicznej.

Punkt Konsultacyjny czynny w Bibliotece Publicznej w Tymbarku  pok. nr 13 .
 

Godz. dyżurów: 
Prawnik i psycholog w środy  od godz. 
14.00 do godz. 16.00 (co trzecią środę)  
Pracownik socjalny  
– w Punkcie Konsultacyjnym w środy  od 15.00 do 17.00 (co trzecią środę) -  w Ośrodku Pomocy Społecznej w każdy wtorek od 9.00 do 13.00

 

Tel. 516 653 611, 18 3325322, 18 3325680,  18 3325637 wew. 33

 

Zespół Interdyscyplinarny to grupa ludzi powołana w celu walki z przemocą domową. Zespół Interdyscyplinarny diagnozuje problem przemocy w rodzinie, podejmuje działania zapobiegawcze w środowisku zagrożonym przemocą domową oraz podejmuje działania na rzecz osób stosujących przemoc. Członkowie Zespołu upoważnieni są do podejmowania interwencji w przypadku przemocy domowej w środowisku, uruchamiania procedur mających na celu powstrzymanie przemocy.

 

 

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

W GMINIE TYMBARK(www.tymbark.pl)

 

Zobacz również