Radni Mszany Dolnej uchwalili budżet na 2012 rok

Radni miejscy Mszany Dolnej jednogłośnie przyjęli budżet na 2012 rok. Wysokość przewidywanych dochodów, to blisko 25 mln złotych. Przewidziany deficyt w budżecie miasta będzie wynosił 816 tysięcy złotych.

Zobacz również