Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Limanowej ósme w Małopolsce!

Jeden z codziennych dzienników opublikował ogólnopolski i wojewódzki ranking szkół ponadgimnazjalnych 2012. Znalazły się w nim szkoły z terenu Powiatu Limanowskiego.

Największy sukces (w kategorii techników) osiągnęło Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Limanowej. Jeśli chodzi o województwo małopolskie zajęło ósmą pozycję, natomiast w skali całego kraju 48 miejsce z wynikiem 69, 86 punktów. Nieco gorsze miejsce, które jednak również może być powodem do dumy przypadło Technikum z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej. Jego pozycje to odpowiednio 25 w Małopolsce i 185 w kraju z wynikiem 60, 15 pkt. Warto również dodać o Technikum w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych z Mszany Dolnej. 56, 23 zdobytych punktów dało mu 42 miejsce w województwie. Jeśli chodzi o wynik krajowy, technikum weszło na listę 250 najlepszych.

W kategorii liceów ogólnokształcących, Powiat Limanowski broni I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej, które z wynikiem 39, 31 pkt zajęło 38 miejsce w województwie małopolskim. W pierwszej setce Małopolski znalazły się także: Liceum w Zespole Szkół nr 1 w Limanowej (74 miejsce) oraz Liceum w Zespole Szkół nr 1 w Mszanie Dolnej (83 pozycja).

Przy sporządzaniu rankingu kapitułą brała następujące kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz ocena szkoły przez kadrę akademicką, a także (ranking techników) wyniki egzaminów zawodowych.

 

(www.powiat.limanowa.pl)

Zobacz również