Tyś jest mój Syn umiłowany…Święto Chrztu Pańskiego.

Wspominając chrzest Jezusa w Jordanie, który rozpoczął Jego publiczną działalność i był pierwszym objawieniem się całej Trójcy Świętej, wspominamy także nasz chrzest. Słowo na niedzielę interpretuje Ks dr Wiesław Piotrowski.

 

Zobacz również