X Przegląd Kolędniczy Dzieci i Młodzieży Gminy Mszana Dolna

7 stycznia w Olszówce odbył się już dziesąty raz Przegląd Kolędniczy Dzieci i Młodzieży Gminy Mszana Dolna.

Komisja w składzie:
1. Aleksandra Szurmiak – Bogucka – etnomuzykolog
2. Maria Brylak – Załuska – etngraf
3. Dorota Majerczyk – etnolog
po obejrzeniu 12 grup kolędniczych: z Glisnego, Mszany Górnej, Kasiny Wielkiej, Lubomierza, Kasinki Małej, Łętowego, Łostówki, Olszówki i Raby Niżnej, po wnikliwej analizie przyznała następujące miejsca i nagrody:
I miejsce otrzymuje grupa kolędnicza „Z Turoniem” z Raby Niżnej – Zespół Placówek Oświatowych
II miejsce otrzymuje grupa kolędnicza „Z Turoniem” ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kasince Małej
dwa równorzędne III miejsca otrzymują grupy kolędnicze z Mszany Górnej oraz Olszówki.

Na Regionalny Przegląd Kolędniczy w Kasinie Wielkiej Komisja kwalifikuje dwie grupy kolędnicze: z Raby Niżnej i Kasinki Małej (Sz.P. Nr 2).
Komisja stwierdza, że organizowanie corocznego przeglądu jest niezmiernie ważne ze względu na podtrzymywanie tradycyjnych zwyczajów kolędniczych u Zagórzan.
Dziękujemy wszystkim organizatorom: Urzędowi Gminy Mszana Dolna, Radnym i Radzie Sołeckiej wsi Olszówka, OSP w Olszówce, Dyrekcji Szkoły i Przedszkola w Olszówce, wszystkim sponsorom: Walentyna Jamróz – Właścicielka Sklepu Spożywczego w Mszanie Dolnej, Bożena i Władysław Kubik – Właściciele Firmy Handlowej w Mszanie Dolnej, Maria i Jan Malec – Właściciele sklepu spożywczo – przemysłowego
w Olszówce, Grażyna Olesiak – Właścicielka sklepu spożywczo – przemysłowego w Olszówce, Jan Gacek – Właściciel Zakładu Masarskiego w Rabce i mieszkańcom Olszówki za sprawne przeprowadzenie imprezy oraz stworzenie miłej atmosfery przez konferansjerów.

Zobacz również