XVI Gminy Przegląd Kolędniczy już za nami

W minioną sobotę w Starej Wsi odbył się Gminny Przegląd Kolędniczy. W konkursie wzięło udział 15 grup z terenu Limanowej. Do konkursu zgłosiło się 8 grup dziecięcych, 2 młodziezowe i 4 dorosłych.

Wszystkie grupy zgłoszone do Przeglądu, a więc 8 grup dziecięcych, 2 młodzieżowe
i 4 dorosłe oceniała Komisja Artystyczna w składzie :

– Magdalena Kroh – etnograf

– Jadwiga Adamczyk – muzyk z MCK „Sokół” w Nowym Sączu

– Benedykt Kafel – etnograf z MCK „Sokół” z Nowym Sączu

Komisja po obejrzeniu wszystkich występów przyznała grupom następujące miejsca:

• w kat. grup dziecięcych:

I miejsca nie przyznano

cztery równorzędne II miejsca zdobyły:

– Grupa Kolędnicza „Z Gwiazdą” z Zespołu Regionalnego „Mali Męcinianie” z Męciny

– Grupa Kolędnicza „Z Szopką” z Wiejskiego Klubu Kultury w Kisielówce

– Grupa Kolędnicza „Z Szopką” z Wiejskiego Domu Kultury w Starej Wsi

– Grupa Kolędnicza „Z Gwiazdą” ze Szkoły Podstawowej w Siekierczynie nr 2

trzy równorzędne III miejsca zajęły:

– Grupa Kolędnicza „Z Turoniem” z Golcowa

– Grupa Kolędnicza „Herody” z Łososiny Górnej

– Grupa Kolędnicza „Herody” z Nowego Rybia

Wyróżnienie i nagrodę książkową ufundowaną przez powiatową Bibliotekę Publiczną
w Limanowej otrzymała Grupa Kolędnicza „Ptaszęta” ze Szkoły Podstawowej w Siekierczynie nr 1.

• w kat. grup młodzieżowych:

I miejsce zdobyła Grupa Kolędnicza „Z Herodem” Rodziny Molów ze Starej Wsi

II miejsce – Grupa Kolędnicza „Z Konikiem” z Zespołu Szkół w Pasierbcu

• w kat. grup dorosłych:

Cztery równorzędne I miejsca zdobyły:

– Grupa Kolędnicza „Z Turoniem” z Zespołu Regionalnego „Pisarzowianie” z Pisarzowej

– Grupa Kolędnicza z Zespołu Regionalnego „Spod Kicek” z Mordarki z programem
„Na zapusty”

– Grupa Kolędnicza „Z Turoniem” z Koła Gospodyń Wiejskich w Pasierbcu

– Grupa Kolędnicza „Z Turoniem” z Koła Gospodyń Wiejskich w Makowicy

Komisja przyznała także dwie nagrody książkowe ufundowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Limanowej: Jadwidze Kuczaj z Męciny – opiekunowi Grupy Kolędniczej z Zespołu Regionalnego „Mali Męcinianie”, za staranny dobór repertuaru pastorałkowego oraz Monice Płachcie – opiekunowi Grupy Kolędniczej z SP w Siekierczynie nr 2, za staranność ubioru utrzymanego w tradycji.

Zobacz również