Z Krynicy do Limanowej. Marek Surowiak p.o. szpitala w Limanowej

Zarząd Powiatu powołał z dniem 27 stycznia 2012 roku, Marka Surowiaka – wieloletniego Dyrektora Szpitala Powiatowego im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju – na pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Powiatowego w Limanowej.

W związku z utratą zaufania, jako konsekwencji przeprowadzonych kontroli w Szpitalu Powiatowym w Limanowej, wykazujących szereg nieprawidłowości opisanych w protokołach kontroli, które znalazły swój finał w Zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Pana Dyrektora Dariusza Sochę skierowanym do Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz nie widząc możliwości dalszej współpracy z Dyrektorem Dariuszem Socha, jako kierownikiem jednostki organizacyjnej Powiatu Limanowskiego, Zarząd Powiatu jednogłośnie odwołał Pana Dariusza Sochę z dniem 26 stycznia 2012 roku ze stanowiska Dyrektora Szpitala Powiatowego w Limanowej.

Do czasu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Limanowej, stosownie do przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oświadczenie nadesłane przez Starostwo Powiatowe w Limanowej.

Zobacz również