Zagrali turoniowi po raz XIII

Po raz trzynasty w Kasinie Wielkiej (gm. Mszana Dolna) odbył się przegląd grup kolędniczych z Powiatu Limanowskiego. W ciągu dwóch dni (20 i 21 stycznia) na scenie zaprezentowało się 18 grup kolędniczych.

Pieć grup dziecięcych, 3 młodzieżowe i 10 grup kolędniczych dorosłych. Na widowni zaś zasiedli liczni zwolennicy regionalnych tradycji, a wśród nich: Barbara Bartuś i Wiesław Janczyk – Posłowie na Sejm RP, Barbara Dziwisz i Grzegorz Biedroń – Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego, delegacje zaprzyjaźnionych z gminą: Lubomierza Śląskiego (z burmistrzem Wiesławem Ziółkowskim) oraz Gródka Jagiellońskiego na Ukrainie z Jarosławem Lutakiem, Wicemerem, na czele; Sebastian Dereń – Sekretarz Powiatu Słwieńskiego; Starosta Jan Puchała i Wicestarosta Limanowski Franciszek Dziedzina; Mieczysław Uryga – Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego oraz radni powiatowi ze swoim przewodniczącym, Tomaszem Krupińskim; poprzedni wójtowie naszej Gminy – Stanisław Potaczek i Tadeusz Patalita oraz gminni rajcy z Janem Chorągwickim – Przewodniczącym Rady Gminy Mszana Dolna. Nie zabrakło również księży: Wiesława Maciaszka, proboszcza parafii w Kasinie Wielkiej, Gracjana Hebdy, wikariusza tej parafii oraz Jana Zająca – kapelana Ośrodka Rekolekcyjnego na Śnieżnicy, sponsora jednej z głównych nagród przeglądu. Miłym  akcentem była dla organizatorów konkursu obecność Doroty Majerczyk, etnologa, instruktora zespołów regionalnych, członka jury gminnego przeglądu kolędniczego, która podczas przeglądu zbierała materiały do swojej pracy doktorskiej. W Kasinie gościła wraz z mężem Piotrem, znanym w regionie miłośnikiem i propagatorem kultury ludowej. Konferansjerkę podczas imprezy sprawnie i z humorem poprowadziła Elżbieta Jakubiak – Wiecprzewodnicząca gminnej rady.
Tegoroczne zmagania grup kolędniczych oceniała komisja profesjonalistów: mgr Aleksandra Szurmiak – Bogucka – etnomuzykolog, mgr Benedykt Kafel – etnograf oraz dr Stanisław Węglarz – etnolog. Po obejrzeniu wszystkich grup kolędniczych i wnikliwym omówieniu prezentowanych programów jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
A.    w kategorii dziecięcej ( do lat 13)
– dwa równorzędne I miejsca wraz z dyplomami i nagrodami pieniężnymi w wysokości po 200 zł otrzymują grupy kolędnicze „Z gwiazdą” z Zalesia i „Z turoniem” z Raby Niżnej;
– dwa równorzędne II miejsca wraz z  dyplomami i nagrodami pieniężnymi w wysokości po 150 zł otrzymują  grupy kolędnicze: „Z gwiazdą” z Jaworznej i „Pasterze” z Wilkowiska;
– III miejsce wraz z dyplomem i nagrodą pieniężną w wysokości 100 zł otrzymuje grupa kolędnicza: „Z turoniem” z Kasinki Małej;
B.    w kategorii młodzieżowej (do lat 17)
– pierwsze miejsce wraz z dyplomem i nagrodą ufundowaną przez ks. Jana Zająca, w postaci jednodniowego pobytu dla grupy do 15 osób w Ośrodku Rekolekcyjnym  na Śnieżnicy otrzymuje grupa kolędnicza „Z szopką” z Ujanowic.
– drugie miejsce wraz z dyplomem i nagrodą pieniężną w wysokości  200 zł otrzymuje grupa kolędnicza „Z gwiazdą” ze Szczyrzyca;
– trzecie miejsce wraz z dyplomem i nagrodą pieniężną w wysokości 100 zł otrzymuje grupa kolędnicza „Herody” ze Starej Wsi.
Ponadto na Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych  „Pastuszkowe kolędowanie” w Podegrodziu zakwalifikowano laureatów pierwszych i drugich miejsc w kategorii dziecięcej i młodzieżowej, a to grupy z: Zalesia, Jaworznej, Wilkowiska, Raby Niżnej, Szczyrzyca, Ujanowic.
C.    W kategorii  dorosłych
– sześć równorzędnych I miejsc wraz z dyplomami i nagrodami pieniężnymi w wysokości po 500 zł otrzymują grupy kolędnicze: „Z gwiazdą” z Jurkowa, „Z gwiazdą” z Jworznej, „Przebierańcy” z Lubomierza, „Przebierańcy” z Kasiny Wielkiej, „Z turoniem” z Sadku – Kostrzy i „Na zapusty” z Mordarki. Nagrodę specjalną w postaci „Zagórzańskiej gwiazdy” otrzymuje grupa „Z turoniem” z Sadku – Kostrzy.
– cztery równorzędne  II miejsca  wraz z dyplomami i nagrodami pieniężnymi po 300 zł otrzymują  grupy kolędnicze: „Z turoniem” z Pasierbca”, „Z gwiazdą” z Laskowej, „Herody” ze Szczawy, „Z turoniem” z Pisarzowej.
Ponadto na Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych w ramach „Karnawału Góralskiego” w Bukowinie Tatrzańskiej zakwalifikowano laureatów pierwszych i drugich miejsc, czyli wszystkie grupy kolędnicze dorosłe z: Pasierbca, Jurkowa, Jaworznej, Lubomierza, Laskowej, Szczawy, Pisarzowej, Kasiny Wielkiej, Sadku – Kostrzy i z Mordarki.
Organizatorzy uroczystości: Wójt Gminy Mszana Dolna, Starosta Limanowski oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Kasina Wielka nie kryli zadowolenia z tak dużego zainteresowania przeglądem, zarówno ze strony grup występujących na scenie, jak i licznie zgromadzonej publiczności.
XII Powiatowy Przegląd Kolędniczy „Zagrojcie ta turoniowi” nie mógłby mieć tak uroczystej formy, gdyby nie dobre serce i wsparcie naszych sponsorów. Są nimi: Ks. Jan Zając – Ośrodek Rekolekcyjny na Śnieżnicy, FHU „Markam” Marek Skolarus – Kasinka Mała, FHU Jan Nahman – Lubomierz, FHU CADBUD – Kazimierz Dudzik – Mszana Dolna, Beskidzkie Stacje Narciarskie – Ryszard Fryc, Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej, Zakład Cukierniczy – Bolesław Jania – Kasina Wielka, Kazimierz Kaleta – Zakład Lakierniczy – Kasina Wielka, Gabriel Rapta – Tartak – Kasina Wielka, Bogdan Baczyński – NZOZ Kasina Wielka, Adam Wrzecionek – Kasina Wielka, Jerzy Kowalczyk – Kasina Wielka, OSP Kasina Wielka, Orkiestra Dęta „Echo-Zagórzan” Kasina Wielka, Zespół Regionalny Kasinianie –Zagórzanie Kasina Wielka.

Magda Polańska

Zobacz również