Jubilaci odnowili przysięgę małżeńską

Jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego świętowało 32 pary z Gminy Mszana Dalna. Zostali Oni uhonorowani medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. W imieniu Prezydenta RP wręczał je małżonkom – Wójt, Bolesław Żaba.

Jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego świętowały 32 pary z terenu Gminy Mszana Dolna:

Helena i Franciszek Antosz, Teresa i Jan Bierowiec , Stefania i Józef Burtan, Maria i Stefan Cież, Anna i Wincenty Fryc, Irena i Jan Górni, Maria i Ignacy Jakubiak, Zofia i Sebastian Jania, Stanisława Karpierz, Józefa Kowalczyk, Aniela i Stefan Lach, Katarzyna i Józef Ligas, Helena i Józef Lulek, Maria i Józef Marszalik, Anna i Alojzy Michalak, Maria i Józef Nawara, Cecylia i Stefan Nawara, Helena i Józef Nowak, Maria i Władysław Nowak, Wiktoria i Kazimierz Pajdzik, Wanda i Józef Piekarczyk, Marianna i Władysław Piekarczyk, Maria i Władysław Poradzisz, Janina i Marcin Skowronek, Aleksandra i Władysław Skowronek, Józefa Smoter, Maria i Franciszek Spyrka, Helena i Władysław Stożek, Anna i Józef Talarek, Stefania i Wojciech Wojciaczyk, Anna i Stefan Wydra, Janina i Józef Złydaszyk. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji Szacownych Jubilatów, którą odprawił ks. Gracjan Hebda. W okolicznościowej homilii ksiądz celebrans dziękował małżonkom za dobry przykład, jaki przez pół wieku dawali młodym członkom naszego społeczeństwa oraz za dochowanie obietnicy, jaką sobie nawzajem dali 50 lat temu. Podczas Eucharystii Jubilaci odnowili przysięgę małżeńską.

Inf: UG Mszana Dolna

Zobacz również