Kto bezpieczny w Internecie

W Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej odbyło się podsumowanie III Powiatowego Konkursu Bezpieczny Internet. W konkursie wzięło udział 41 uczniów z 22 gimnazjów Powiatu Limanowskiego.

Patronat objęli Wojewoda Małopolski, Starosta Limanowski i Burmistrz Miasta Limanowa. Organizatorem konkursu był ZSS Nr 2 w Limanowej przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas od I-III gimnazjum z terenu Powiatu Limanowskiego, a jego celem było propagowanie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży związanych z korzystaniem z Internetu, motywowanie społeczności szkolnych do angażowania się w inicjatywy społeczne propagujące bezpieczeństwo w sieci, upowszechnianie programów opracowanych w ramach kampanii Dziecko w Sieci, a także  uświadomienie potrzeby współpracy pomiędzy społecznością szkolną a Policją. Dzięki takim konkursom uzmysławia się dzieciom zagrożenia jakie przynosi  nierozważne publikowanie prywatnych treści w sieci.
 
Honorowy Patronat nad konkursem objęli Jan Puchała Starosta Limanowski, Władysław Bieda Burmistrz Miasta Limanowa, a tym roku po raz pierwszy także Wojewoda Małopolski Jerzy Miller. Patronat merytoryczny nad konkursem sprawowała Fundacja Dzieci Niczyje w ramach programu Saferinternet.pl oraz Fundacja Kidprotect.pl

    Tego dnia w szkole odbyły się także szkolenia dla 25 nauczycieli, które zostały przeprowadzone przez – pedagoga Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Limanowej  – Elżbietę Cięciel nt. „Mediatyzacja a plagiat – nowe trendy aktywizacji on-line dzieci i młodzieży” a także przez Witolda Zawadzkiego  dyrektora administracyjnego KANA Gliwice Katolickiego Centrum Szkolenia Młodzieży nt. „Bezpieczna technologia informacyjna”.  Podczas spotkania nauczyciele otrzymali m.in. zaświadczenia i materiały promocyjne od sponsorów.
    

Komisja konkursowa w składzie:
Przewodnicząca
Marta Młynarczyk Z-ca Dyr. ZSS nr 2
Członkowie
Elżbieta Orzeł Pociecha psycholog
Marcin Kuc KPP w L-wej, referat dochodzeniowo śledczy Wydz.
Kryminalnego, spec. ds. cyberprzestępczości
Karolina Bukowiec z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydz. Prewencji i Ruchu
Drogowego

Wyniki konkursu
I miejsce – Monika Kaciczak z ZSPiGP w Porębie Wielkiej
II miejsce – Leśniak Kamil z ZPO Gimnazjum 4 w Mszanie Górnej
III miejsce – Tymoteusz Zapała z Zespołu Szkół w Rupnikowie
IV miejsce – Szymon Steczek z ZPO Gimnazjum 4 w Mszanie Górnej

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu Jan Puchała Starosta Limanowski wraz z Martą Młynarczyk Z-cą Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 w Limanowej  wręczyli dyplomy za uczestnictwo w konkursie a także nagrody w postaci słowników, oraz gadżety firmowe sponsorów.

Sponsorami byli;

Starostwo Powiatowe w Limanowej
Urząd Miasta Limanowa
Wolimex
Limblach
Emiter
Instar
Bank Spółdzielczy
Goldrop
Drukarnia MM
Delikatesy Centrum
Wydawnictwo Helion
Oprogramowanie Antywirusowe Dr Web
Jackówka
Blachmix
Bać-Pol Sklepy SPAR
Trecer

Szczególne podziękowania, oprócz wspomnianych osób w jury, należą się także – Wiesławowi Stanik – Dyrektorowi ZSS nr 2 w Limanowej, Marcie Kempny – pedagogowi szkolnemu,  Elżbiecie Orzeł-Pociecha, psycholog, Izabeli Lenart, informatyk, Beacie Burnus, nauczyciel-bibliotekarz, a także Bernadecie Wronie, nauczyciel bibliotekarz – za ogromne zaangażowanie przy organizacji trzeciej edycji konkursu.

Dzień Bezpiecznego Internetu, ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku w ramach programu „Safer Internet”, ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. W Polsce DBI obchodzony jest od 2005 roku. Jego organizatorami są Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), tworzące Polskie Centrum Programu „Safer Internet”, odpowiedzialne za realizację programu „Safer Internet” w Polsce.

Nowe technologie stanowią nieodłączny składnik współczesnego świata. Wykorzystujemy je do pracy, nauki i rozrywki. Popularność nowych mediów widać szczególnie, gdy obserwujemy dzieci i młodzież. Dla nich Internet jest niezwykle ważną przestrzenią, stwarzającą  możliwość ekspresji własnych poglądów, rozwijania zainteresowań lub też nawiązywania nowych kontaktów. W miarę wzrostu popularności nowych technologii, młodzi ludzie coraz swobodniej poruszają się w sieci. Przenoszą do niej swoje prywatne informacje, zdjęcia, publikują filmy, których są bohaterami, chcą być popularni i lubiani, chcą zaistnieć w sieci. Niestety, nie zawsze pamiętają, że pozornie niewinny żart w Internecie, brak rozwagi i dbałości o prywatność swoją i innych, może doprowadzić do czyjejś krzywdy. Dlatego podczas tegorocznych obchodów DBI chcemy uwrażliwić najmłodszych, a także rodziców i profesjonalistów pracujących z dziećmi, na ochronę prywatności w Internecie.
 

Zobacz również