Jest alternatywa dla ekranów

Pas zieleni, cichy asfalt. Takie rozwiązania wchodzą w grę i na dzień dzisiejszy są to jedyne sensowne propozycje dla mieszkańców ulicy Piłsudskiego w Limanowej, którzy nie chcą aby w sąsiedztwie powstały ekrany akustyczne.

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyło się spotkanie przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej w Limanowej. Tematem było wyjaśnienie sytuacji prawnej dotyczące budowy ekranów akustycznych przy ulicy Piłsudskiego.

Inicjatorem spotkania był Jan Puchała Starosta Limanowski. Jego celem było przeanalizowanie wraz z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej obecnego stanu prawnego. Swoją opinię przedstawił Dyrektor Wydziału Budownictwa i Architektury, który wyjaśnił że nie ma możliwości zmiany pozwolenia na budowę, poniewaz pozwolenie można tylko zmienić na wniosek GDDKiA, gdyż to jest inwestor.

 - Byłem zmuszony do wydania decyzji odmawiającej zmiany obecnego pozwolenia na budowę odcinka ekranu akustycznego zlokalizowanego za terenie należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej – powiedział Andrzej Jasica Dyrektora Wydziału Budownictwa i Architektury - Jednak, nawet obecny brak zgody Spółdzielni na wejście w teren, przez inwestora czyli GDDKiA, uniemożliwi realizacje wspomnianej części ekranu akustycznego. Teren ten należy do Spółdzielni  i na tym odcinku także ma powstać ekran. Pozostały teren na którym ekrany będą montowane należy do GDDKiA do tego terenu Starosta Limanowski  żadnej mocy decyzyjnej nie posiada, są to kompetencje Wojewody Malopolskiego – dodał dyrektor

Głos w sprawie zabrała także  Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Anna Fabia Decyzji Wojewody Małopolskiego, która nakazuje GDDKiA budowę ekranów teraz zmienić nie można, gdyż nie wyraża na to zgody sama GDDKiA. A jest to warunek konieczny, żeby Wojewoda Małopolski decyzję mógł uchylić – dyrektor wskazuje na fakt, że nadal są duże przekroczenia hałasu na tym obszarze, co również wyklucza możliwość zmiany decyzji.

Swoją koncepcję rozwiązania problemu mieszkańców ul. Pilsudskiego przedstawił Jan Puchała Starosta LimanowskiW tej sytuacji najpierw należałoby przystąpić do budowy alternatywnych dróg odciążających ulicę Piłsudskiego. I tu inicjatywa leży po stronie władz Miasta Limanowa i GDDKiA. Dopiero po zmniejszeniu natężenia ruchu na tym odcinku ulicy Piłsudskiego i tym samym obniżeniu poziomu emitowanego hałasu będzie podstawa do zmiany decyzji zobowiązującej GDDKiA do budowy ekranów – zaproponował starosta, który   przypomniał również, że w chwili obecnej to nie decyzja Wojewody Małopolskiego zmusza GDDKiA do budowy ekranów.

 - Termin budowy ekranów został przesunięty na 31 grudnia 2013 roku i jest  wystarczający czas na to, by najpierw wykonać przebudowę ul. Piłsudskiego a następnie zweryfikować konieczność i zakres budowy ewentualnych urządzeń chroniących mieszkańców przed hałasem – dodał Jan Puchała

W wyniku dyskusji z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej  ustalono, że zostanie zorganizowane następne spotkanie w tej sprawie. Przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej zadeklarowali, że wnikliwie przeanalizują  możliwość wykonywania prac przez inwestora na terenie należącym do spółdzielni.

Rozmawiamy i wspólnie szukamy rozwiązań, bo najważniejsze jest dobro mieszkańców. Potrzebny jest zdrowy rozsądek i porozumienie. Wspólnie jesteśmy w stanie wypracować jedno stanowisko. Liczę na wsparcie władz miasta oraz zrozumienie racji mieszkańców przez Dyrekcję GDDKiA – podsumował Jan Puchała Starosta Limanowski

 Źródło:www.powiat.limanowa.pl

Zobacz również