Jest porozumienie. Piłkarze wybiegną na boisko

Jest porozumienie. Piłkarze wybiegną na boisko

Jest porozumienie klubów piłkarskich z gminy Mszana Dolna z wójtem Bolesławem Żabą. Prezesi czterech klubów zgodzili się na deklarowaną przez wójta gminy 20% podwyżkę kwoty w stosunku do przyznanej dotacji.

Informacja o spotkaniu: UG Mszana Dolna


W nawiązaniu do pisma w/w klubów (LKS „Witów”, KS „Ostra”, LKS „Zenit”, LKS „Śnieżnica” ) z dnia 16.03.12 w sprawie dofinansowania zadań z zakresu sportu, w tym sekcji piłkarskich, Wójt zobowiązuje się do zwiększenia dotacji na określone zadanie w wysokości 20%, po wykorzystaniu kwot określonych umową. Wszyscy obecni uznają, że kluby przystąpią do rozgrywek  2012/2013 w ramach kl. A i B, a wszelkie różnice zdań występujące w przyszłości będą rozwiązywane w formie dialogu i rozmów dwustronnych”.


Pod notatką widnieją podpisy: Stanisława Białonia (Prezesa LKS „Witów” Mszana Górna), Stanisława Nawary (Prezesa KS „Ostra” Olszówka – Raba Niżna), Tadeusza Lisa (Prezesa LKS „Zenit” Kasinka Mała), Tadeusza Klimka (Prezesa LKS „Śnieżnica” Kasina Wielka) i Bolesława Żaby (Wójta Gminy Mszana Dolna).

Zobacz również