Nowy Sącz. Ciągło rezygnuje, wzamian Leśniak

W związku z rezygnacją Pana Edwarda Ciągło z funkcji Przewodniczącego Klubu Radnych PiS w Radzie Powiatu Nowosądeckiego decyzją 12-to osobowego składu Klubu Radnych jednogłośnie na tą funkcję został wybrany Józef Leśniak.

Pozostały skład Prezydium Klubu pozostało bez zmian. Antoni Poręba – V-ce Przewodniczący Klubu, Zenon Szewczyk – V-ce Przewodniczący Klubu, Józef Świgut – Sekretarz Klubu.

Zobacz również