O bezpieczeństwie w ruchu drogowym

O bezpieczeństwie w ruchu drogowym

20 marca 2012 w w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej odbyły się powiatowe eliminacje XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Organizatorami turnieju są: Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Limanowej. Honorowy patronat nad turniejem objął Wójt Gminy Mszana Dolna – Bolesław Żaba.

Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwała grupa sędziów wyłoniona spośród opiekunów drużyn. Zawody przebiegały pod kierownictwem Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Limanowej asp. szt. Jerzego Bukowca oraz Asystenta Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Limanowej Daniela Struga. O najwyższe lokaty walczyło 7 drużyn ze szkół podstawowych i 4 drużyny gimnazjalne.

Rywalizacja przebiegała w trzech konkurencjach, których wyniki po zsumowaniu decydowały o zajętych miejscach. Należało rozwiązać test ze znajomości przepisów ruchu drogowego i wykazać się sprawnością w pokonywaniu toru przeszkód. Zawodnicy musieli również wykazać się umiejętnością udzielenia pierwszej pomocy.

Wyniki klasyfikacji drużynowej przedstawiają się następująco:

– w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kasince Małej

III miejsce – Szkoła Podstawowa  w Łostówce

 

– w kategorii gimnazjów:

I miejsce zajęło Gimnazjum nr 2 w Kasince Małej

II miejsce – Gimnazjum nr 1 w Kasinie Wielkiej

III miejsce – Gimnazjum nr 4 w Mszanie Górnej

 

Natomiast w klasyfikacji indywidualnej:

 

– w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce zajął  Michał  Filipiec – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej

II miejsce – Damian Mucha – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej

III miejsce – Szymon Mucha – Szkoła Podstawowa Łętowem

 

 

– w kategorii gimnazjów:

I miejsce zajął Bartłomiej Cież – Gimnazjum nr 2 w Kasince Małej

II miejsce – Szymon Filipiec – Gimnazjum nr 2 w Kasince Małej

III miejsce – Przemysław Leżański – Gimnazjum nr 2 w Kasince Małej

 

Dzięki ofiarności sponsorów, w tym Wójta Gminy Mszana Dolna, zwycięzcy turnieju otrzymali atrakcyjne okolicznościowe puchary. Specjalne podziękowania powędrowały też do opiekunów wszystkich drużyn, którzy przygotowywali swoich podopiecznych do zawodów.

Zobacz również