Przekaż 1% na Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Zapraszamy na www.fundusz.saletyni.pl do Państwa dyspozycji udostępniamy program do rozliczania PIT on-line z możliwością wysłania drogą elektroniczną swojego zeznania podatkowego do właściwego Urzędu Skarbowego.

 

Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży w roku szkolnym 2009/2010 udzielił pomocy dla

– 7 stypendiów po 1 000,00 zł. = 7 000,00
w roku szkolnym 2010/2011 – 10 stypendiów po 1 000,00 zł. = 10 000,00

w roku szkolnym 2010/2011 – dożywianie dla 17 osób (3 162 posiłki) = 5 904,00
w roku szkolnym 2011/2012 – 8 stypendiów po 1 000,00 zł. = 8 000,00
w roku szkolnym 2011/2012 – dożywianie dla 12 osób (2 232 posiłki) = 3 450,00

Łączna kwota pomocy, to 34 354,00 zł.

Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży  im.  Matki Bożej z La Salette, działa na terenie całego kraju od września 1998 r. Wspomagamy rodziny   wielodzietne, dzieci i młodzież z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, dzieci niepełnosprawne oraz  rodziców samotnie wychowujących dzieci  poprzez: zapomogi, stypendia,  dary rzeczowe, dożywianie, organizowanie  wypoczynku połączonego z  formacją podczas wakacji, ferii  zimowych, weekendów. Fundusz nawiązał lokalną  współpracę z Zespołem Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej od 2010 roku. Wtedy to przyznano stypendia dla czterech uczniów oraz  dofinansowano dożywianie mieszkańcom internatu, mieszczącego się przy szkole. Obecnie Fundusz objął programem stypendialnym pięciu uczniów naszej placówki, wytypowanych przez pedagoga szkolnego oraz wychowawców ze względu na ich trudną sytuację rodzinną i finansową. Dzięki stypendium, które przez cały rok szkolny Fundusz przekazuje na rzecz młodzieży, wspieramy uczniów z ubogich rodzin, wyrównując w ten sposób szanse edukacyjne. Młodzi ludzie mogą realizować swoje ambicje naukowe, zawodowe oraz rozwijać zainteresowania.

 

Dzięki stypendium stać mnie na dojazdy do szkoły i nie muszę obciążać już tym wydatkiem moich rodziców, którzy nie mają stałej pracy. Mogę za każdym razem pójść z klasą na spektakl teatralny, do kina, na wycieczkę. Wcześniej z braku pieniędzy musiałam odmawiać i rezygnować ze wspólnych wyjść z całą  klasą. Jako stypendystka jestem bardzo zadowolona z otrzymanego wsparcia, ponieważ pieniądze pomagają mi w nauce. Za otrzymane stypendium zapłaciłam  za dodatkowy kurs  języka angielskiego, zakupiłam podręczniki i ćwiczenia oraz opłaciłam bilet miesięczny do szkoły. Mam liczną rodzinę i rodziców nie byłoby stać na dodatkowe wydatki.

Dziękujemy serdecznie w imieniu dzieci i młodzieży objętych programami: stypendialnym oraz dożywiania, wszystkim Darczyńcom Funduszu za nieocenioną pomoc i mamy nadzieję na dalszą współpracę w jak najlepszych relacjach, która zaowocuje w przyszłości wspólnym podejmowaniem inicjatyw na rzecz potrzebujących  uczniów ZS Nr 1.

www.fundusz.saletyni.pl

Zobacz również