Sukcesy uczniów ZSTiO w Limanowej

Uczniowie Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej osiągają kolejne sukces.

Tym razem mogą się pochwalić dwoma spektakularnymi sukcesami w ogólnopolskich finałach olimpiad przedmiotowych.

 

Tomasz Wójcik uczeń IV klasy Technikum o kierunku technik elektryk został finalistą XXXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej. W kwietniu czekają go zmagania na ostatnim już centralnym etapie o tytuł laureata. Równocześnie startuje w XXXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Do obydwu przygotowuje się pod kierunkiem mgr inż. Andrzeja Wilczka.

Od kilku lat bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Instytut Tertio Millenio „Papież o młodych, młodzi o papieżu”, w którym, na etapie centralnym, zajmuje czołowe miejsca (opiekun  ks. mgr Robert Pociecha):

– w roku 2008/09 – III miejsce
– w roku 2009/10 -  III miejsce
– w roku 2010/11 – II miejsce

To nie jedyne sukcesy Tomka. W 2012 roku zdobył wyróżnienie w finałach Wojewódzkiego Konkursu z Astronomii i Astronautyki organizowanego przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (opiekun mgr Agata Golińska).

W 2010/11 zajął III, a 2011/12 I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Ochronie Środowiska na terenie powiatu limanowskiego, zaś w 2008/09 III miejsce oraz w 2009/10 II miejsce w Konkursie Prozdrowotnym „Zdrowie To Mój Skarb” (opiekun mgr Beata Zborowska).

 W ubiegłym roku był stypendystą „Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych” realizowanego  przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (opiekun dydaktyczny – mgr inż. Andrzej Wilczek).


W tym roku szkolnym Rafał Bulanda uczeń klasy I Technikum o kierunku technik informatyk w roku szkolnym 2011/12 również otrzymał stypendium przyznane przez „Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (opiekun dydaktyczny –  mgr Krzysztof Biskup).


Co roku uczniowie Technikum Informatycznego w Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej biorą udział w Konkursie Informatycznym organizowanym przez WSTiE w Suchej Beskidzkiej pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. W roku szkolnym 2011/12 dwaj uczniowie z klasy IV Piotr Golonka i Wojciech Grys zajęli odpowiednio I i III miejsce, zdobywając jednocześnie indeksy na studia  – kierunek informatyka. Do konkursu przygotowywał ich mgr inż. Piotr Kozieł oraz mgr Krzysztof Biskup. To już trzeci z kolei sukces uczniów Technikum Informatycznego w tym konkursie. W roku szkolnym 2009/10 Opiela Andrzej zdobył II miejsce, a w 2010/11 – Krzysztof Talarczyk III miejsce. Obydwaj studiują obecnie kierunek – informatyka.

 

– Kolejne sukcesy w konkursach i olimpiadach uczniów szkół ponadgimnazjalnych, są sukcesami ich samych, ale także ich opiekunów. Te wspaniałe osiągniecia potwierdzają bardzo dobrą opinię o Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej. Absolwenci tej placówki oświatowej osiągają wielkie sukcesy w dalszej drodze akademickiej i zawodowej, a kadra uczelni wyższych docenia poziom jaki prezentują Ci uczniowie. Dlatego gratuluję laureatom i trzymam kciuki za ich dalsze sukcesy. Swoimi osiągnięciami promujecie nie tylko Waszą szkołę, ale także Powiat Limanowski – pogratulował Jan Puchała Starosta Limanowski.

Co warto wiedzieć o olimpiadach?

OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ

Organizator – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – NOT

Przy Muzeum Techniki w Warszawie działa biuro Olimpiady Wiedzy Technicznej, która ma na celu wyłanianie najzdolniejszych uczniów w zakresie wiedzy technicznej. Pierwszy etap polega na rozwiązaniu zadań testowych, po sprawdzeniu których autorzy najlepszych przechodzą do etapu drugiego – okręgowego. Jego program obejmuje zadania. Autorzy najlepiej rozwiązanych uczestniczą z kolei w zawodach centralnych. Tutaj w programie są zadania o znacznym stopniu trudności, ale których rozwiązanie jest dowodem posiadania nie tylko wiedzy z zakresu nauki szkolnej ale i ukierunkowanych zdolności. Ostateczne wyłonienie zwycięzców następuje w czasie zawodów centralnych. Zwycięzcy ci otrzymują dyplomy i cenne nagrody. Te dyplomy są już dokumentami, które powinny się znaleźć w każdym curriculum vitae – zarówno przy staraniach o wstęp na wyższe uczelnie jak i następnie o dobre miejsce pracy.[http://www.muzeum-techniki.waw.pl].

Olimpiada ta rozgrywana jest w dwóch kategoriach tematycznych:

– elektryczno – elektronicznej

– mechaniczno – budowlanej

Tomasz Wójcik startuje w kategorii elektryczno – elektronicznej.

Zawody III stopnia (finały ogólnopolskie) olimpiady odbędą się – 13-15 kwietnia 2012 r. (weekend) w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ

Organizatorem jest Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie.

Służy popularyzacji wiedzy elektrycznej i elektronicznej

Uczniowie startują w nast. grupach tematycznych:

– elektrycznej
– elektronicznej
– teleinformatyki
– mechatroniki

– elektroniki medycznej

Uczniowie Tomasz Wójcik i Maksymilian Kasiński startują w grupie elektrycznej.

Zawody zostaną rozegrane w dniach 29 III – 30 III 2012 w Wałbrzychu

Konkurs Wiedzy Informatycznej w Suchej Beskidzkiej składał się z dwóch części:

I – teoretyczna, polegała na rozwiązaniu testu z zakresu: programowania, urządzeń techniki komputerowej, sieci komputerowych oraz oprogramowania biurowego

II – praktyczna polegała na napisaniu trzech programów w dowolnym języku programowania, bez użycia komputera.

Życzymy powodzenia w finałach ogólnopolskich !

zródło: powiat.limanowski.pl

Zobacz również