Wójt Mszany Dolnej odpowiada na zarzuty klubów piłkarskich

Śladem naszego reportażu pt "Kluby z Mszany Dolnej wycofują się z rozgrywek!", wójt Mszany Dolnej, Bolesław Żaba, przesłał do naszej redakcji informację dotyczącą finansowania klubów sportowych z budżetu gminy.

Informacja na temat dofinansowania klubów sportowych z terenu Gminy Mszana Dolna w 2012r.

W nawiązaniu do pojawiających się informacji medialnych i komentarzy dot. sposobu i wysokości dofinansowania klubów sportowych działających na terenie Gminy Mszana Dolna przekazuję informacje, które mogą być istotne dla oceny tej sytuacji:

 

1.                  Wysokość dofinansowania zadań realizowanych przez konkretne kluby sportowe w roku bieżącym (a dla porównania również w latach poprzednich) przedstawia się następująco:

Klub Sportowy:

Dotacja w 2009r.

Dotacja w 2010r.

Dotacja w 2011r.

Dotacja w 2012r.

LKS WITÓW Mszana Górna

39.000 (sekcja piłki nożnej i sekcja narciarska)

37.000 (sekcja piłki nożnej i sekcja narciarska)

38.500 (sekcja piłki nożnej i sekcja narciarska)

 

46.000 (sekcja piłki nożnej i sekcja narciarska)

 

LKS ZENIT Kasinka Mała

16.000

17.000

18.500

19.500

LKS ŚNIEŻNICA Kasina Wielka

16.000

17.000

18.500

28.000 (sekcja piłki nożnej i sekcja narciarska)

 

 

KS OSTRA Olszówka – Raba Niżna

27.000 (w tym  na zakup kosiarki, urządzenie  boiska sportowego, budowę ogrodzenia)

24.000 (w tym  na urządzenie  boiska sportowego, budowę ogrodzenia)

18.500

17.000

Pragnę tutaj przypomnieć, że Gmina Mszana Dolna wspiera jedynie realizację poszczególnych zadań. Ta forma finansowania działalności klubów sportowych  wymaga pozyskania na ten cel środków finansowych również z innych źródeł.

2.                  O wycofaniu się klubów sportowych, którym udzieliliśmy dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, z rozgrywek ligowych Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej dowiedziałem się z przekazu medialnego. Jestem tym faktem szczerze zaskoczony, ponieważ w ofercie złożonej przez te kluby takie rozgrywki są wyraźnie zaznaczone, i na udział w nich przeznaczona jest część pieniędzy pochodzących z  dotacji.

3.                  Nieprawdą jest stwierdzenie, że klub siatkarski otrzymał dofinansowanie w wysokości 35.000 zł. Na realizację tych zadań przeznaczyliśmy kwotę 10.000 zł. Natomiast na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie rugby przeznaczono dotację w wysokości 34.500 zł. Wzięliśmy w tych przypadkach pod rozwagę specyfikę danej dyscypliny sportu, w tym rozgrywki, które odbywają się bardzo często poza terenem gminy i powiatu. W przypadku rugbystów jest to teren całej Polski. Nasi zawodnicy biorą również udział w turniejach międzynarodowych. Dodatkowo chcę tutaj zaznaczyć, że zarówno siatkarze, jak i rugbiści realizują zlecone przez nas zadania na terenie całej Gminy, a w przypadku realizacji zadań z zakresu piłki nożnej gmina podzielona jest na cztery części.

4.                  Informuję, że wsparcie realizacji zadań, których podjęły się kluby sportowe działające na terenie Gminy jest jedną z wielu form wspomagania ich działalności przez Gminę. Potężne środki finansowe już od kilku lat (i kontynuowane w roku bieżącym) wydatkowane są na uzupełnienie i poprawę jakości infrastruktury sportowej, z której te kluby korzystają. Są to następujące inwestycje:

Boisko sportowe dla Klubu Sportowego „ŚNIEŻNICA” w Kasinie Wielkiej

Koszty poniesione do chwili  obecnej:  1 305 025,00 zł

Wartość prac do wykonania: 188 433,00 zł

Boisko dla Klubu Sportowego ”ZENIT” w Kasince Małej

Koszty poniesione do chwili obecnej:  605 317,33 zł.

Boisko dla klubu Sportowego „OSTRA” Olszówka – Raba Niżna, zlokalizowane w Olszówce

Koszty poniesione do chwili obecnej:   58 920,00 zł.

Koszt najbliższego etapu prac wynosi: 891 644,27 zł

Boisko sportowe  na osiedlu „Gazdy”  w Rabie Niżnej (z którego obecnie korzysta KS „OSTRA” Olszówka Raba Niżna oraz RC „GORCE” Raba Niżna)

Koszty poniesione do chwili obecnej   1440 034,50 zł.

Boisko sportowe dla Klubu Sportowego „WITÓW” w Mszanie Górnej

Koszt I etapu inwestycji (budowy budynku  zaplecza socjalnego z wyposażeniem) na podstawie kosztorysu  inwestorskiego z dokumentacją wynosi  697 800,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat przyznanych na rok 2012 dla klubów sportowych dotacji znajdują się na stronie internetowej Gminy Mszana Dolna  www.mszana.pl.

Zobacz również