Zmiany w klubie Limanowa Forrest

Monika Włodarczyk i Jacek Palki złożyli rezygnację z członkostwa w Zarządzie KS Limanowa Forrest. Monika Włodarczyk była skarbnikiem, a Jacek Palki członkiem zarządu.

W drodze uchwały zarząd klubu postanowił powierzyć funkcje, skarbnika objął Jarosław Moskal oraz członka Zarządu – Radosławowi Biedzie.  

W związku z propozycją powierzenia funkcji skarbnika Jarosławowi Moskalowi, złożył on  rezygnację z pełnionej przez niego funkcji członka Komisji Rewizyjnej. Rezygnację z  tego organu złożył też wcześniej Robert Sajdak, zatem z pierwotnego 3-osobowego składu została tylko jedna osoba – Jacek Dunikowski (nieobecny na Zebraniu), dlatego koniecznym stało się przeprowadzenie ponownych wyborów do Komisji Rewizyjnej. Podczas zebrania podsumowano miniony rok, a także snuto plany dotyczące organizacji zawodów w roku 2012. Pamiątkowymi statuetkami nagrodzono Edwarda Muchę – „seniora”, Edwarda Muche – „juniora”, Damiana Ziemianina i Jarosława Oleksego.

Zobacz również