– Ani ja, ani Pani Skarbnik nie korzystamy z delegacji – odpowiada Tadeusz Filipiak

– Ani ja, ani Pani Skarbnik nie korzystamy z delegacji  – odpowiada Tadeusz Filipiak

Dziś wyjechała do Hiszpanii wycieczka organizowana prze ZSM nr 2 w Mszanie Dolnej w ramach unijnego projektu Comenius. Wśród uczestników wyjazdu jest Tadeusz Filipiak. Na forum pojawiły się wpisy, które sugerują, że burmistrz jedzie tam za publiczne pieniądze. Tadeusz Filipiak postanowił odpowiedzieć.

W programie od wielu już lat biorą udział z powodzeniem mszańskie szkoły. W wyjazdach do Anglii, Szwecji, Węgier i Włoch brali w latach poprzednich udział uczniowie i nauczyciele z Mszany Dolnej. Również nasze szkoły i domy uczniów gościły rówieśników  i ich nauczycieli z Turcji, Rumunii, Węgier, Włoch, Słowenii, Anglii, Hiszpanii i Szwecji. W najbliższym tygodniu gospodarzem spotkania będą uczniowie i nauczyciele z Barcelony – w poniedziałek spotkają się tam Włosi, Węgrzy, Polacy i Gospodarze spotkania. Pobyt kończy się w piątek, wtedy też wieczorem, jak Bóg da,  wracamy do Mszany Dolnej

 

Do kogo skierowany jest unijny Comenius ? Piszę o tym celowo, (poniżej) ponieważ pojawiły się zapytania i wątpliwości, co do składu mszańskiej ekipy. Program zakłada konkretną liczbę uczniów i nauczycieli ze szkoły uczestniczącej w programie. Do Barcelony jedzie zatem czwórka uczniów i czwórka nauczycieli (z-ca dyr. p. Maria Wacławik, nauczyciel muzyki p. Andrzej Leśniak, nauczyciele języka angielskiego panowie Jerzy Ziemianin i Jerzy Karczewski ) W wyjeździe biorą udział (poza programem, choć w spotkaniach będą uczestniczyć, a niektórzy na pewno – burmistrz np) Bernadeta Ziemianin – Skarbnik Miasta (prywatnie żona Jerzego Ziemianina) i Anna Filipiak (moja małżonka) oraz niżej podpisany.

 

Najwięcej emocji wywołuje naturalnie temat finansowania tej wyprawy. Wyjaśniam zatem – uczestnicy programu Comenius, a więc nauczyciele i uczniowie korzystają ze środków programu. Pozostali uczestnicy, o których udział rozpętała się dyskusja, wyjazd i pobyt finansują z własnych środków. Jeśli Państwo będziecie zainteresowani, służę fakturami za bilety lotnicze na trasie Kraków-Barcelona-Kraków wystawionymi na Annę i Tadeusza Filipiak, a także na nazwisko Bernadeta Ziemianin. Do Waszej dyspozycji będą też po naszym powrocie faktury imienne za pobyt w hotelu na nazwiska już wyżej wymienione. Dodatkowo, by nie było najmniejszych wątpliwości, że wyjazd nie był finasowany ze środków publicznych/podatników, przedłożę również fakturę za przejazd busem na lotnisko w Balicach. By nie być posądzonym o np. nepotyzm informuję, że bus wynajęty został od firmy p. Pawła Michalaka z Kasinki Małej (mimo, że ja również pochodzę z tej miejscowości, nie łączą mnie z właścicielem firmy żadne więzy rodzinne).

Ani ja, ani Pani Skarbnik Bernadeta Ziemianin nie korzystamy z delegacji służbowej, zaś na liście obecności w UM od poniedziałku do piątku oboje mamy wpisany urlop wypoczynkowy – czy do tego również nie mamy prawa ? Jednym z powodów dla których uczestniczę w tym wyjeździe jest fakt, że blisko cztery lata mieszkaliśmy z żoną w Hiszpanii – będziemy zatem służyć tej grupie pomocą w kontaktach z Hiszpanami, jeśli okaże się, że język hiszpański będzie przydatny. A będzie tak w wielu przypadkach – nie wszyscy bowiem Hiszpanie znają język angielski.

 

I na koniec informacja dostępna w sieci internetowej ; Do kogo skierowany jest  Program Comenius ?

 

– program Comenius skierowany jest do uczniów korzystających z edukacji szkolnej szkół określonych przez państwa członkowskie UE

– nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół

– stowarzyszeń, organizacji non-profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną,

osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukacji na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym

– ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie

– podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa związanego z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie

Myślę, że te wyjaśnienia położą kres pomówieniom i komentarzom mijającym się prawdą, których pełno na lokalnych portalach.   Szkoda, że autorom wpisów na internetowych forach nie starcza odwagi, by nie ukrywać się za nickiem, by to, co wstukają w klawiaturę, podpisać imieniem i nazwiskiem. Bardzo często, niestety, mijacie się Państwo-forumowicze z prawdą – krytykujcie, wytykajcie błędy, napiętnujcie nepotyzm, informujcie o nadużyciach i niegospodarności, ale nie obrażajcie, nie rzucajcie oszczerstw, nie kłamcie i zostawcie nasze rodziny w spokoju.

Tadeusz Filipiak

Fot: UM Mszana Dolna

 

Zobacz również