Gimnazjaliści już po egzaminach…uff

Gimnazjaliści już po egzaminach…uff

Dziś uczniowie gimnazjów w całej Polsce pisali test z języka obcego. Był to ostatni dzień egzaminów dla wszystkich gimnazjalistów. My z naszą kamerą odwiedziliśmy ZSS nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej.

Gimnazjaliści zakończyli swój pierwszy poważny egzamin. W Zespole Szkół nr 3 w Limanowej, uczniowie większych kłopotów z egzaminem nie mieli. Pytane przez nas uczennice, Monika, Magda i Lidia były zadowolone nie tylko dziś po napisaniu egzaminu z języka obcego. – Język polski, historia i wczoraj częsć przyrodnicza nie była aż taka straszna, ale cieszymy się, że jesteśmy juz po egzaminach.

W tym roku w ZSS nr 3 do egzaminu przystąpiło 122 uczniów. – W tym roku mieliśmy dwie klasy integracyjne, które pisały egzamin gimnazjalny – wyjaśnia Wiesław Wójtowicz, dyrektor ZSS nr 3 w Limanowej. – To są uczniowie, którzy wymagają specjalnej troski, więc cieszymy się, że i oni ten egzamin mogą pisać.

W tym roku egzamin gimnazjalny odbywał się wg nowych zasad. Składał sie z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i języka obcego. W pierwszym dniu uczniowie rozwiązywali zadania z historii, WOS-u i języka polskiego. W trakcie egzaminu sprawdzana była umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz znajomość zamieszczonych w podstawie programowej tekstów literackich. W drugim dniu uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności rozwiązując testy z biologii, chemii, fizyki i geografii.

W ostatnim dniu egzaminów uczniowie pisali test z języka obcego. W „trójce” w tym roku najwięcej osób zdawało język angielski, bo aż 84 uczniów. Pozostali pisali test z języka niemieckiego.

Zobacz również