Mszana Dolna. Jedna firma wyremontuje dwie ulicy

Mszana Dolna. Jedna firma wyremontuje dwie ulicy

Do połowy lipca potrwa remont dwóch ulic w Mszanie Dolnej -Konopnickiej i Cmentarnej. Wykona go jedna firma za 700 tysięcy złotych. Pieniądze na ten cel miasto pozyskało z puli przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Na ul. Cmentarnej trwają roboty prowadzone przez mszański ZGK – mając w planie generalny remont tej uliczki uznaliśmy za konieczną wymianę magistrali wodociągowej. Pod zniszczoną nawierzchnią biegnie rura z azbestu, a w niej woda pitna dla wielu mieszkańców Mszany Dolnej.

Ekipa ZGK z pewnością zdąży się uporać z „przekładką” przed oddaniem zwycięskiej firmie terenu budowy. Oba remonty będzie wykonywać jedna firma.

W zakresie robót na ul. Cmentarnej będzie też wycinka 4 lip rosnących wzdłuż drogi – Urząd Miasta uzyskał wymagane przepisami decyzje Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Limanowej i pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Starym Sączu. Po wyremontowanych ulicach będzie można jeździć po 16 lipca br. Tego dnia mija bowiem termin zakończenia prac i oddania dróg do użytku.

Zobacz również