Mszana Dolna. Wyborcze starcie 24 czerwca. Burmistrz kontra Potaczek?

Mszana Dolna. Wyborcze starcie 24 czerwca. Burmistrz kontra Potaczek?

Jest ogłoszony oficjalny termin wyborów uzupełniających do Rady Miasta w Mszanie Dolnej. 24 czerwca mieszkańcy okręgu Nr 1 wybiorą swojego przedstawiciela w miejsce zmarłego Stanisława Dziętły.

 – Otrzymaliśmy pismo od Pana V-ce Wojewody Harężlaka, który ogłosił termin wyborów na 24 czerwca – mówi Tadeusz Filipiak, Burmistrz Mszany Dolnej. – Myślę, że wystawimy w tych wyborach swojego kandydata, który będzie popierany przez komitet „Dla Mszany”. Taki kandydat już jest, ale nie chcę wyjawić na razie jego nazwiska.

Swój start w wyborach uzupełniających zapowiedział również Piotr Potaczek, który wcześniej nie był akcpetowany przez Radę Miasta na stanowisko przedstawiciela wojewody w RS SPZOZ. – Potwierdzam swój udział w tych wyborach – mówi Piotr Potaczek. – Myślę, że moja aktywność w Platformie Obywatelskiej, nie przeszkodzi i pomoże mi wygrać te wybory.

Okręg wyborczy Nr 8. To z niego zostanie wyłoniony radny w wyborach uzupełniających, które odbędą się 24 zcerwca.

Ulice: Orkana, Mroza, Marka, Ogrodowa, Kościuszki, 1 Armii Wojska Polskiego, Asnyka i Orzeszkowej.


Zobacz również