"Żołnierska" sesja w Mszanie Dolnej z TV Trwam w tle

"Żołnierska" sesja w Mszanie Dolnej z TV Trwam w tle

Stanisław Kościelniak z Olszówki, Jan Zapała z Kasinki Małej i Antoni Kaczmarczyk z Raby Niżnej – zostali uhonorowani Kombatanckimi Krzyżami Pamiątkowymi. Sesja w Mszanie Dolnej była więc nie tylko "żołnierska", ze względu na to wydarzenie, ale była również krótka i treściwa.

Przyznane przez Zarząd Główny Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, wręczał Bolesłąw Żaba, Wójt Mszany Dolnej. – Chcemy pomóc w odrestaurowaniu sztandarów tych żołnierzy – wyjaśnia Bolesław Żaba. – Myślę, że należy się to tym wszystkim, którzy walczyli o wolność.

Na XXI sesji rady gminy Mszana Dolna – radnych podzielił zgłoszony przez Piotra dola wniosek o poparcie dla TV trwam. Będzie on głosowany na następnej sesji, mimo, że radny z Lubomierza chciał aby radni przegłsoowali ten wniosek na obecnej.W końcu po wymianie zdań między radnym Piotrem Dollem, a Janem Chorągwickim, który chciał przygotować wniosek zgodnie z procedurami – odbyło się głosowanie. Zdecydowano, że rezolucja w tej sprawie będzie przegłosowywana na następnej sesji.

Nie brakowało również różnicy zdań między radnym Dollem a wójtem. Obaj Panowie nie doszli do porozumienia w kwestii zrealizowanych i obecnie realizowanych inwestycji w gminie. Wójt mówił o zaniechaniu  inwestycji związanych z kanalizacją gminy. Z kolei radny Doll zwracał uwagę na poprzednika, który jego zdaniem  mimo zaciąganych kredytów –  tych inwestycji na terenie gminy realizował bardzo dużo.

Zobacz również