Biblioteka ciągle w grze!

Biblioteka ciągle w grze!

Takie hasło przewodnie nosiła tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek.
8 maja – tym razem w bibliotece publicznej w Rabie Niżnej – odbyły się powiatowe obchody Dnia Bibliotekarza 2012, połączone z doroczną Konferencją Bibliotekarzy Powiatu Limanowskiego.

Imprezy te wpisywały się właśnie w ogólnopolski program Tygodnia Bibliotek. W Rabie Niżnej spotkało się większość bibliotekarzy z terenu powiatu limanowskiego, lokalne władze oraz zaproszeni goście.
Wszystkich ich powitała na początku Zofia Skolarus, kierownik GBP w Mszanie Dolnej z siedzibą w Kasince Małej. Otwarcia konferencji, w imieniu wójta Mszany Dolnej, dokonał przewodniczący Rady Gminy Jan Chorągwicki. Pierwszy wykład („Człowiek w sieci mediów”) – autorstwa ks. prof. Michała Drożdża – wygłosił ks. Paweł Kaszuba, pracownik naukowy krakowskiego Uniwersytetu Papieskiego. Po tym wystąpieniu głos zabrał starosta limanowski Jan Puchała. Pogratulował i podziękował zebranym bibliotekarzom za sumienną i rzetelną pracę na rzecz upowszechniania czytelnictwa oraz rozwoju kultury lokalnej. Wręczył okolicznościowe dyplomy i przekazał gratulacje bibliotekarkom, które obchodziły jubileusze zawodowe: Grażynie Prusak (40-lecie pracy) i Zofii Skolarus (35-lecie). Do życzeń i gratulacji przyłączył się również dyrektor GBP w Starej Wsi Jacenty Musiał oraz Joanna Michalik, pełnomocnik burmistrza ds. MBP (jej również starosta wręczył dyplom oraz przekazał gratulacje i życzenia, do których dołączyło się również limanowskie koło SBP). Kolejny, bardzo ciekawy i merytorycznie istotny wykład („Komunikacja w bibliotece, czyli jak mówić by nas słuchano i jak słuchać by do nas mówiono”) przedstawiła Aleksandra Tomasiewicz, psycholog z Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ w Krakowie. O znanych postaciach związanych z gminą Mszana Dolna opowiedziała kierownik BP w Kasinie Wielkiej Elżbieta Ciężadlik a Wojciech Momot z krakowskiej WBP zaprezentował wykład o nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Konferencyjną część zakończyła – tradycyjnie – analiza czytelnictwa w powiecie limanowskim za rok ubiegły, zaprezentowana przez instruktor PiMBP Marię Kawulę.

Następnie odbyło się uroczyste spotkanie wszystkich obecnych pracowników bibliotek publicznych. Uświetnił je program artystyczny „Małych Rabian”, który zrobił na zebranych – jak podkreślali po występie – fenomenalne wrażenie. „Mali Rabianie” zaśpiewali, zatańczyli i zagrali. Biblioteki, też, ciągle w grze! Warto, by o tym pamiętać.

(www.mbp.limanowa.pl)

Zobacz również