Kasina Wielka. IX Przegląd Pieśni Maryjnej

Kasina Wielka. IX Przegląd Pieśni Maryjnej

W miniony weekend w Kasinie Wielkiej zakończył się IX Przegląd Pieśni Maryjnej. Zgromadził on 22 grupy śpiewacze i schole z całej Gminy Mszana Dolna

Komisja artystyczna w składzie: Ks. Gracjan Hebda, Stanisław Migacz i Aleksander Smaga, po wysłuchaniu 22 grup wokalno-instrumentalnych reprezentujących Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Schole parafialne postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:

* w kategorii Szkół Podstawowych:

– trzy pierwsze miejsca przyznano grupom: ze Szkoły Podstawowej Nr 2 z Kasinki Małej, Szkoły Podstawowej w Kasinie Wielkiej i Zespołowi „Rabianki”  ze Szkoły Podstawowej w Rabie Niżnej;
– pięć równorzędnych drugich miejsc dla grup: „Maryjki” ze Szkoły Podstawowej z Łętowego, „LUbomirskie Echo” ze Szkoły Podstawowej Nr 1  w Lubomierzu, ze Szkoły Podstawowej Nr 3 z Kasinki Małej – Zagródca, Szkoły Podstawowej Nr 1 z Kasinki Małej oraz Zespołu Szkoły i Przedszkola w Olszówce;
– cztery równorzędne trzecie miejsca dla Szkoły Podstawowej w Glisnem, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mszanie Górnej, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mszanie Górnej i Szkoły Podstawowej w Łostówce;

* w kategorii „Gimnazja” przyznano:

I miejsce dla  Gimnazjum w Kasinie Wielkiej;
II miejsce otrzymało Gimnazjum z Kasinki Małej;
III miejsce przypadło zespołowi „Arka JPII” z  Gimnazjum  z Raby Niżnej;

* w kategorii „Schole”:
I miejsca zdobyły: Schole „Cantate Deo” i Schola „Soli Deo” z Kasiny Wielkiej;
– trzy równorzędne II miejsca zdobyly: „Panta Rhei” z Raby Niżnej, Schola „Jedność” z Kasinki Małej – Zagródca, i „Cantus” z Mszany Górnej;
  III miejsca zdobyły: Schola „Iskry Miłości” z Kasinki Małej oraz „Nadzieja” z Olszówki.

Komisja w swoim protokole podkreśliła bardzo wysoki i wyrównany poziom wykonywanych pieśni, co wykonawcy przyjęli z zadowoleniem. Wszystkie występy brawami nagradzała licznie zgromadzona publiczność. Dla wszystkich obecnych na uroczystości wystąpiła orkiestra dęta „Echo-Zagórzan”  z Kasiny Wielkiej.
Nagrody rzeczowe i dyplomy wręczał Wójt Gminy Mszana Dolna – Bolesław Żaba, który podziękował wszystkim wykonawcom za kultywowanie pięknej tradycji śpiewania pieśni majowych. W stronę licznie zgromadzonej widowni i przybyłych na Przegląd gości, a także współorganizatorów imprezy skierował wyrazy uznania i wdzięczność za obecność i tworzenie miłej atmosfery podczas konkursu.

Zobacz również