Mszana Dolna. Był język polski teraz czas na matematykę

Mszana Dolna. Był język polski teraz czas na matematykę

Dziś drugi z obowiązkowych egzaminów maturalnych. O 9 maturzyści przystąpili do egzaminu z matematyki. O wrażenia z napisanego egzaminu z matematyki pytaliśmy uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 w Mszanie Dolnej.

Większych problemów uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 w Mszanie Dolnej z napisaniem egzaminu z matematyki nie mieli. Choć jak przyznają z marszu do egzaminu nie można było przystąpić. Trzeba było się uczyć 3 lata. – Pytań z prawdopodobieństwa, algorytmów można się było spodziewać. Jeżeli ktoś uczył się w mairę systematycznie, to nie miał aż takich problemów.

Aby zdać egzamin dojrzałości należy w części ustnej i pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzymać co najmniej 30% możliwych do uzyskania punktów. – W tym roku do egzaminu maturalnego w nszej szkole przystapiło 123 uczniów – mówi Elżbieta Magierska, dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Mszanie Dolnej. – Przynajmniej połowa z nich będzie wybierała się na studia techniczne, więc wierzę, że są dobrze przygotowani do egzaminu.

W tym tygodniu maturzystów czeka jeszcze m.in. jutro test z matematyki na poziomie rozszerzonym oraz egzamin z języka obcego.

Zobacz również