Mszana Dolna. GDDKiA przeciwna fotoradarowi?

Mszana Dolna. GDDKiA przeciwna fotoradarowi?

Straż Miejska w Mszanie Dolnej już uruchomiła radar. Niestety nie można go stawiać tam gdzie byłby najbardziej przydatny. A więc w miejscach, gdzie kierowcy nie dostosowują się do przepisów drogowych i przekraczają wyznaczoną prędkość 50km/h.

Samorząd miasta zaproponował newralgiczne punkty w których chciałby postawić znaki D-51 informujące o potencjalnej kontroli radarowej ze strony Straży Miejskiej, po to aby w pobliżu przystanków komunikacji samochodowej, przejść dla pieszych, czy też w miejscach gdzie nie ma chodników kierowcy jeździli z przepisową prędkością. Punkty te, podobnie jak na drogach innych zarządców (wojewódzkiej i powiatowej), zostały pozytywnie zaopiniowane przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Limanowej. – Prosiliśmy o dwa punkty – odcinki 400-metrowe, do pomiaru prędkości – wyznaje Tadeusz Filipiak, Burmistrz Mszany Dolnej.

Przez miasto biegnie na długim odcinku DK 28 (ul. Zakopiańska, Kolbego, Piłsudskiego i Słomka), której zarządcą, czyli odpowiedzialnym także za bezpieczeństwo na niej jest GDDKiA. Dwudziestkaósemka jest jedną z kluczowych arterii komunikacyjnych na południu Polski, jest alternatywą na dłuższym odcinku dla krajowej „4”, co powoduje generowanie dużego ruchu pojazdów.

Rzeczywiście kiedy przez 5 minut rozmawialiśmy z burmistrzem Mszany Dolnej, kierowcy ograniczali swoją prędkośc, ze względu tylko i wyłącznie „chyba” na naszą obecność. Niestety później wszystko wróciło do normy. Samochody jadące 28-mką – ulicą Słomka, w ogóle nie stosowywały się do znaków drogowych. Sądząc po ich poruszaniu się również znacznie przekraczały prędkość.

– Niestety, pomimo spełnienia wszystkich wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące, ustawie z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym oraz innych aktach prawnych, GDDKiA nie chce póki co wyrazić zgody na lokalizację punktów pomiaru fotoradaremkończy Tadeusz Filipiak.

 Funkcjonariusze Straży Miejskiej za zgodą szefa limanowskiej „drogówki” dokonali 18 maja próbnej kontroli prędkości na drodze krajowej nr 28 (ul.Słomka) w Mszanie Dolnej. Jak bardzo „bezpieczna” to droga i jak bardzo kierowcy nią przejeżdżający przejmują się, że przebiega na tym odcinku w terenie bardzo mocno zabudowanym, gdzie maksymalna dopuszczalna prędkość to 50km/h, świadczą zarejestrowane, tylko w ciągu 2 godzin, wykroczenia kierujących pojazdami.

Źródło: UM Mszana Dolna

Zobacz również