Rabianki najlepsze na "Druzbacce". Sukces Laskowioków

Rabianki najlepsze na "Druzbacce". Sukces Laskowioków

W Podegrodziu w miniony weekend zakończył się XXX Konkurs Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych DRUZBACKA, zorganizowany przez miejscowy Gminny Ośrodek Kultury i Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ.

Nagrodę główną konkursu – „Złote basy” zdobyła kapela Loskowioki z Laskowej. Dziewczyny z Raby Niżnej w Podegrodziu prezentowały się po raz pierwszy i bardzo spodobała im się formuła konkursu- duża różnorodność grup etnograficznych oraz przeplatanie kategorii sprawiły, że na widowni można by siedzieć bez końca. 

W konkursie zorganizowanym przez podegrodzki Gminny Ośrodek Kultury i Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ. Grupa śpiewacza w składzie: Klaudia Chorążak, Justyna Niżnik, Patrycja Malec, Maria Kowal, Magdalena Knowa, Magdalena Chmielarczyk, Marcelina Gacek, Izabela Wacławik, Karolina Knowa, Natalia Kowal – „wyśpiewała” sobie I miejsce, podobnie jak instrumentalistka – Izabela Wacławik, która również okazała się najlepszą w swojej kategorii.

Żródło; UG Mszana Dolna

Jury oceniło 145 prezentacji konkursowych w tym: 28 muzyk, 38 instrumentalistów, 40 grup śpiewaczych, 21 śpiewaków solistów, 9 mistrzów z uczniami i 9 drużbów weselnych. Dla najlepszych przyznało laury. Konkursowi tradycyjnie towarzyszyły zajęcia warsztatowe dla uczestników i instruktorów prowadzone przez jurorów.

DRUZBACKA jest przeglądem dorobku ludowego muzykowania, śpiewu (solowego i zespołowego), popisu drużbów weselnych z regionów: Lachów, Zagórzan, Pogórzan, górali łącko-kamienickich, rytersko-piwniczańskich, babiogórskich, Kliszczaków i Łemków. Impreza ta to przede wszystkim barwna muzyka, ujmująca swoją odmiennością w poszczególnych regionach, wariantowością melodii, różnorodnością brzmienia zależną od rodzaju zestawionych instrumentów, to również bogactwo i piękno strojów poszczególnych grup etnograficznych i wreszcie wspaniałe oracje weselne w wykonaniu drużbów, które wprowadzają odbiorców w klimat okazałego niegdyś obrzędu rodzinnego jakim było tradycyjne wesele. Konkursowi towarzyszą zajęcia warsztatowe uczestników i instruktorów z Komisją Artystyczną.

Żródło: mcsokol.pl

Zobacz również