Ten projekt zabije prasę – uważa senator Kogut

Ten projekt zabije prasę – uważa senator Kogut

Trzy senackie komisje wczoraj dyskutowały o zmianach w prawie prasowym. Dotyczą one sprostowań i odpowiedzi. Projekt ten przewiduje obowiązek publikowania każdej polemiki, z czym nie zgadzają się właściciele gazet.

W przesłanym do kilku redakcji oświadczeniu, senator Stanisław Kogut uważa, że zmiany te doprowadzą do „zabicia” prasy. Zagrażają one również wolności słowa.

Oświadczenie

Nie poprę inicjatywy zawartej w druku senackim dotyczącym zmiany

ustawy – Prawo prasowe. Nie poprę nie dlatego, abym był przeciwko

realizacji postanowień Trybunału Konstytucyjnego. Kwestionuję jedynie

rozwiązania, które w konsekwencji wyroku Trybunału zostały

zaproponowane przez Komisję Ustawodawczą Senatu. Uważam, że prawo

prasowe musi być zmienione tak, aby osoby, o których mówią media,

miały możliwość obrony swojego dobrego imienia. Inaczej mówiąc – nie

można dopuścić do tego, by polityka, artystę, przedsiębiorcę można

było politycznie lub zawodowo „zabić gazetą”. Ale ochrona praw

osób,

dotkniętych treścią tekstów prasowych kończy się tam, gdzie mowa o

wolności prasy. Człowiek Solidarności, jak ja, nie może zgodzić się

na kneblowanie mediów. Ich wolność jest warunkiem wolności każdego z nas.

Jest wartością nadrzędną dla każdego, dla kogo polska tradycja

republikańska jest ważna. Solidaryzuję się z dzisiejszym protestem

mediów. Dziennikarze mają rację – nie wolno pójść tą drogą.

Moim zdaniem, jako związkowca i jednocześnie senatora, to właśnie do

nas, do Senatu,  należy obrona najważniejszych, tradycyjnych polskich

wartości – takich jak wolność wymiany i udostępniania informacji,

tolerancja dla innych poglądów.

 

Senator RP

Stanisław Kogut

 Fot: www.stanislawkogut.pl

Zobacz również