Lubomierz. Mieszkańcy gminy modlili się o kanonizację Jana Pawła II

Lubomierz. Mieszkańcy gminy modlili się o kanonizację Jana Pawła II

Po raz ósmy mieszkańcy gminy Mszana Dolna spotkali się w Lubomierzu – Rzekach, aby dziękować Bogu za dar beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II. Modlono się również w intencji Jego rychłej kanonizacji.

Polana „Na ogrodach” w niedzielne (3.06.b.r.) popołudnie wypełniła się wiernymi – mieszkańcami naszej Gminy i  turystami wędrującymi szlakami papieskimi w Gorcach i Beskidzie Wyspowym.

Tradycjyjnie już złożono symboliczne wiązanki kwiatów pod obeliskiem zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie „Papieżówki” oraz oddać cześć Janowi Pawłowi II w miejscu jego pobytu w latach 70 – tych XX wieku, Gorczański Park Narodowy udostępnia w tym dniu do zwiedzania szałas – „SCHRON PAPIEŻÓWKA”. Jest to więc okazja, aby przekonać się osobiście, jakie skromne warunki wybrał sobie ówczesny kardynał Karol Wojtyła na przygotowania duchowe i napisanie swojego wystąpienia na mający nastąpić niebawem Kongres Eucharystyczny w Stanach Zjednoczonych. Część notatek z tego właśnie okresu, traktujących o wolności człowieka, przeczytała po mszy na polanie Prezes Urszula Własiuk. Wierni zgromadzeni na polanie wyciszając się i skracając czas oczekiwania na Eucharystię odśpiewali wraz z chórem Koronkę do Miłosierdzia Bożego i obejrzeli program słowno – muzyczny „Śpiewajmy Ojcu Świętemu” przygotowany na tę okoliczność przez społeczność Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubomierzu.

Po mszy można było skosztować regionalnych potraw, które przygotowały panie z lubomierskiej Szkoły Podstawowej Nr 1.

UG: Mszana Dolna

Zobacz również