Biuro podróży "Atena" jednak niewypłacalne

Biuro podróży "Atena" jednak niewypłacalne

Dziś do Marszałka Województwa Małopolskiego zostało złożone oświadczenie o niewypłacalności przez firmę Biuro Podróży ATENA Aneta Buchta-Stanek

W dniu ogłoszenia upadłości biura podróży Atena za granicą, w Pradze, przebywa grupa turystów. Ich pobyt i powrót do kraju jest opłacony – grupa licząca 32 osoby wraca 29 lipca 2012 (w niedzielę). W tym wypadku nie ma potrzeby interwencji ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 
Za granicą, na wycieczce w Wenecji, przebywa również 20 osób. Do końca pobytu (29 lipca 2012 r.) grupa ma opłacony pobyt w hotelu. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego organizuje powrót grupy do kraju – rezerwowane są bilety lotnicze na powrót 29 lipca w ramach gwarancji ubezpieczeniowej organizatora turystyki.
 
To drugi przypadek w tym roku, kiedy biuro podróży zarejestrowane w Rejestrze Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego ogłasza niewypłacalność. 20 maja 2012 roku upadło biuro Excalibur Tours. Za każdym razem interwencja UMWM jest natychmiastowa. W maju dzięki szybkiej interwencji UMWM z Paryża do kraju szczęśliwie powróciła grupa młodzieży wraz z opiekunami.
 
Środki z gwarancji ubezpieczeniowej zostaną uruchomione na pokrycie roszczeń z tytułu zawartych umów na organizację imprez turystycznych, które nie zostały zrealizowane.
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego jest w stałym kontakcie z ubezpieczycielem oraz właścicielką biura podróży Atena.
 
Wszystkich klientów ubiegających się o wypłatę środków na pokrycie zwrotów wpłat za niezrealizowane imprezy turystyczne prosimy o bezpośredni kontakt z:
 
URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
 
Departament Turystyki, Sportu i Promocji
ul. Wrocławska 53, IIIp, Kraków
tel.  (0 12) 379 60 29 lub 379 60 28
fax. (0 12) 379 60 01
e-mail: turystyka@malopolska.mw.gov.pl
adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
 
Do wniosku o wypłatę środków na pokrycie zwrotu wpłat za niezrealizowane imprezy turystyczne należy dołączyć następujące dokumenty:
 
1.  Kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, zawartej między biurem podróży a klientem
2.  Kopię dowodu wpłaty dokonanej do Biura Podróży za imprezę turystyczną (np. wyciąg bankowy, pokwitowanie, druk KP)
3.  Oświadczenie klienta stwierdzające niewykonanie przez Biuro Podróży zobowiązań umownych o określonej wartości
4.  Oświadczenie klienta zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata z Gwarancji, albo wskazanie innego sposobu wypłaty z gwarancji.

Źródło: UM województwa małopolskiego

Zobacz również