Kasinka Mała. 100-latka wizytówką zagórzańskiego muzykowania. Fotoreportaż

Kasinka Mała. 100-latka wizytówką zagórzańskiego muzykowania. Fotoreportaż

Kasinka Mała (gm. Mszana Dolna) świętowała jubileusz 100 – lecie powstania, założonej z inicjatywy Marcina Wróbla w 1912 roku orkiestry dętej. „Echo Gór” jest wizytówką wsi, gminy i regionu oraz ambasadorem muzykowania i zagórzańskiego stroju poza granicami Polski.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym sprawowaną przez ks. proboszcza, Józefa Maciążkę i ks. wikarego, Konrada Kozioła. Po niej, na placu przy Zespole Placówek Oświatowych, odbyły się główne uroczystości przeprowadzone zgodnie z ceremoniałem strażackim przez dowódcę uroczystości st. asp. Wojciecha Bogacza. Prezes OSP, Stanisław Główka, powitał licznie przybyłych zaproszonych gości, a wśród nich:  dh Leonardę Bogdan  – kierownika działu programowo- szkoleniowego ZG ZOSP RP, bryg  Grzegorza Janczego  –   komendanta Powiatowego PSP w Limanowej,  dh. Kazimierza Czyrnka –   Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  OSP RP  w Krakowie, Barbarę  Dziwisz – Radną Sejmiku Województwa Małopolskiego, Franciszka  Dziedzinę  – Wicestarostę Limanowskiego,  Ewę  Filipiak – radną Powiatu Limanowskiego, Bolesława Żabę – Wójta Gminy Mszana Dolna,    Tadeusza Klimka – Zastępcę Wójta, Jana Chorągwickiego –   Przewodniczącego Rady Gminy Mszana Dolna, Stanisława Potaczka – byłego Wójta Gminy Mszana Dolna, Tadeusza Patalitę – Prezesa Zarządu Miejsko –  Gminnego ZOSP RP  w Mszanie Dolnej, kasinczańskich radnych i panią sołtys, druhów strażaków z jednostki  OSP w Kasince Małej, ks. Józefa Maciążkę – proboszcza kasinczańskiej parafii, Tadeusza Ciężarka – prezesa orkiestry z Gdowa, przyjaciół muzyków – Zdzisława Lubonia, Eugeniusza Faracika, Kazimierza Górnickiego i Orkiestrę Dętą z  Głubczyc oraz orkiestrę „Sami Swoi” z Zagródca, sponsorów,  dobrodziejów i zasłużonych sympatyków orkiestry, byłych i obecnych członków orkiestry oraz straży pożarnej wraz z rodzinami, a także wszystkich mieszkańców Kasinki Małej i okolic. Kapelmistrz orkiestry przypomniał historię zespołu.

Momentem szczególnie uroczystym było wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Prezydent RP , na wniosek Wójta Gminy Mszana Dolna – p. Bolesława Żaby, odznaczył Kapelmistrza orkiestry –  Franciszka Leżańskiego – Złotym Krzyżem Zasługi. Z uwagi jednak na nieobecność Wojewody Małopolskiego, któremu rozliczne obowiązki i podjęte wcześniej zobowiązania uniemożliwiły przybycie na uroczystość, odznaczenie zostanie wręczone w terminie późniejszym. W  uznaniu zasług dla kultury, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, również na wniosek Wójta, odznaczył kapelmistrza orkiestry  Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.  Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP odznaczyło orkiestrę „Echo Gór” przy OSP Kasinka Mała „Złotym znakiem związku”,  zaś w  uznaniu zasług dla ochrony przeciwpożarowej strażacy – ochotnicy otrzymali odznaczenia korporacyjne: Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali:

Franciszek Leżański i Stanisław Główka,   srebrny – Bartłomiej Cież, a brązowy – Marek Cież.  Wójt Gminy Mszana Dolna, Bolesław Żaba, w towarzystwie Przewodniczącego Rady Gminy, Jana Chorągwickiego, przekazał na ręce kapelmistrza ufundowaną z tej okazji Nagrodę Wójta Gminy w wysokości 10.000 zł.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości goście  udali się na przygotowany poczęstunek. W budynku remizy wyłożona została Księga Pamiątkowa, w której dokonano okolicznościowych wpisów. Orkiestra obdarowała wszystkich hojnie wydanymi na tę okoliczność:  folderem i płytą.

Na scenie obok szkoły rozpoczęły się koncerty orkiestr dętych zaprzyjaźnionych z kasinczańskim „Echem Gór” pragnące tym samym złożyć  jej gratulacje i życzenia.  Zagrali:  Orkiestra Dęta „Sami Swoi” z Kasinki Małej – Zagródca, Orkiestra Dęta OSP  w Mszanie Dolnej, połączone orkiestry z Prudnika i Głubczyc,  Orkiestra Dęta „Echo Zagórzan” z  Kasiny Wielkiej i Orkiestra Dęta OSP  z  Mszany Górnej. W koncercie jubileuszowym  zaprezentowała  się również sama Jubilatka. 

Był to, jak dało się zaobserwować, moment wyczekiwany przez wszystkich sympatyków i choć zakończony w rzęsistym deszczu, wywołał burze braw i wyrażane spontanicznie uznanie wielbicieli.

Źródło: UG Mszana Dolna

Zobacz również