Mszana Dolna. Nauczyciele otrzymali awanse

Mszana Dolna. Nauczyciele otrzymali awanse

Nauczyciele z Gminy Mszana Dolna otrzymali awanse. 10 nauczycieli musiało zdać egzaminy oraz spełnić wymogi formalne przewidziane w Karcie Nauczyciela.

Od dnia 1 września 2012 roku Postępowania egzaminacyjne odbyły się w miłej i sympatycznej atmosferze i wszystkie zostały uwieńczone sukcesem. Awanse otrzymało 10 nauczycieli.

1) Grażyna Kołodziejczyk – nauczycielka wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagogiki i biblioteki szkolnej ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubomierzu,

2) Danuta Kołodziej – nauczycielka kształcenia zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej w Łętowem,

3) Anna Jurkowska – nauczycielka języka polskiego,

4) Małgorzata Stożek – nauczycielka języka angielskiego z Zespołu Placówek Oświatowych w Mszanie Górnej,

5) Maria Kurowska – nauczycielka matematyki i oligofrenopedagogiki ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kasince Małej,

6) Katarzyna Filipiak – nauczycielka religii i świetlicy szkolnej,

7) Urszula Szyrszeń – nauczycielka matematyki,

8) Marcin Szołdrowski – nauczyciel języka angielskiego z Zespołu Placówek Oświatowych w Kasince Małej,

9) Ks. Gracjan Hebda – nauczyciel religii,

10) Szymon Pałgan – nauczyciel wychowania fizycznego i SKS z Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej.

W powołanych przez Wójta Gminy Mszana Dolna Komisjach Egzaminacyjnych udział wzięli: dyrektorzy – Janina Ziemianin, Anna Piwowarska, Marta Skowronek Jadwiga Baran – Stożek, Lucyna Leżańska, Czesława Łabuz oraz Wizytator Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu – Józef Wojas. Ekspertów MEN reprezentowali: Barbara Figlewicz, Małgorzata Królczyk, Hanna Jakubek, Waldemar Alzak i Pan Władysław Ścianek.

Tadeusz Klimek, z-ca Wójta Gminy Mszana Dolna uroczyście wręczył nauczycielom akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a także przekazał gratulacje i życzenia dalszego awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Podziękował także członkom Komisji Egzaminacyjnych za udział w ich pracach. W krótkim podsumowującym wystąpieniu docenił trud i wkład pracy nauczycieli w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, które przysparzają w dzieło pedagogiczne coraz więcej problemów, żywiąc nadzieję , że należny autorytet i szacunek którym dawniej obdarzano zawód nauczyciela niebawem powróci.

Źródło: UG Mszana Dolna.

 

Zobacz również