Radni Mszany Dolnej złamali prawo. Będą wybory uzupełniające

Radni Mszany Dolnej złamali prawo. Będą wybory uzupełniające

Sąd Najwyższy w Warszawie odrzucił odwołanie od wyroku wydanego przez Sąd Administracyjny w Krakowie dotyczącego pełnienia przez radnych – Rafała Dary i Macieja Dulęby działalności na mieniu komunalnym.

Przypomnijmy. W kwietniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargi dwóch radnych Rady Miasta Mszana Dolna Rafała Dary i Macieja Dulęby. Obaj zaskarżyli uchwałę Rady Miasta, która wygasiła im mandaty 30 maja 2011 roku, mimo, że Wojewoda decyzję Rady Miasta podtrzymał.

Radni odwołali się do Sądu Najwyższego w Warszawie. Ten orzekł (11.09), że radni Mszany Dolnej złamali prawo łącząc mandat radnego z dziłalnością na mieniu komunalnym.

W międzyczasie obaj radni uczestniczyli w obradach Rady Miasta i pobierali z tego tytułu należne diety.

Decyzja warszawskiego sądu jest ostateczna. Oznacza to, że w Mszanie Dolnej odbędą się wybory uzupełniające w dwóch okręgach skąd radni Ci startowali. Termin wyborów ustali wojewoda małopolski Jerzy Miller.

 

Zobacz również