W Limanowej minister przekonywał do reformy urzędów pracy

W Limanowej minister przekonywał do reformy urzędów pracy

W Starostwie Powiatowym w Limanowej przedstawiciele Urzędów Pracy z Małopolski oraz Przedsiębiorcy dyskutowali o polityce społecznej, prorodzinnej oraz o sytuacji lokalnych rynków pracy. W spotkaniu wziął udział Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Minister Pracy i Polityki Społecznej do Limanowej przyjechał na zaprosznie starosty limanowskiego i przedsiębiorców. Bo minister uczestniczył w VIII Glai Przedsiębiorczości.

Spotkanie ministra z samorządowcami dotyczyło przede wszystkim omówieniem aktualnej sytucji na rynku pracy w powiatach: nowosądeckim, limanowskim i gorlickim. Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił swoją wizje funkcjonowania urzędów pracy.

Chce on przekazania części kompetencji Powiatowych Urzędów Pracy ich wojewódzkim odpowiednikom. Tym stwierdzeniem wprawił w zakłopotanie wszystkich uczestników dyskusji, bo o swoich planach i zmianach jakie chce wprowadzić nigdzie wcześniej nie mówił. W ten sposób zwiększy się aktywizacja osób bezrobotnych, a i wyniki urzędów pracy będa lepsze.

Trzeba zmienić podejście do walki z bezrobociem. Programy zatrudnienia muszą być dostosowane do potrzeb lokalnych rynków pracy. Zbieramy pomysły i szukamy nowych rozwiązań aby skutecznie walczyć z bezrobociem – przekonywał.

Panie Ministrze, trzeba modyfikować Urzędy Pracy. Po dwudziestu latach ich funkcjonowania rzeczywiście, czas na reformy. Jednak po ich wprowadzeniu jesteśmy za tym, aby to Powiatowe Urzędy Pracy realizowały nowe zadania i cele. To tutaj najlepiej znamy sytuacje i wiemy o lokalnych problemach mieszkańców – mówił Jan Puchała Starosta Limanowski. 

Mniej biurokracji przy większym zaangażowaniu w ułatwianie prowadzenia biznesu apelowali obecni na spotkaniu przedstawiciele Przedsiębiorców reprezentowani przez Józefa Oleksego i Macieja Wojtasa  z Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców w Limanowej.

Wiele pytań oraz opinii na temat funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostało skierowanych do Michała Jonczyńskiego Członka Zarządu ZUS który był jednym z zaproszonych gości.

Ostatnim z punktów wydarzenia było wystąpienie Andrzeja Martynuska Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Zwracał On uwagę na bardzo dobre statystyki realizacji zadań zarówno przez Powiatowe jak też Wojewódzkie Urzędy Pracy, których reformowanie zapowiedział podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Limanowej Minister Władysław Kosiniak – Kamysz.

Źródło: powiat.limanowa.pl

Zobacz również