XII Powiatowego Przeglądu Poezji i Piosenki Patriotycznej. Rozpoczęło się kwiatami…

XII Powiatowego Przeglądu Poezji i Piosenki Patriotycznej. Rozpoczęło się kwiatami…

„Kwiatami polskimi” Juliana Tuwima w wykonaniu Beaty Chlipały z I LO rozpoczęły się konkursowe występy XII Powiatowego Przeglądu Poezji i Piosenki Patriotycznej. Odbył się on w ZSTiO w Limanowej.

Uroczystego otwarcia XII Powiatowego Przeglądu Poezji i Piosenki Patriotycznej dokonała Grażyna Szumilas – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej. Powitała ona wszystkich przybyłych na ten patriotyczny konkurs: szacownych gości, sympatyków przeglądu, współorganizatorów, młodzież stającą w konkursowe szranki, nauczycieli – opiekunów przygotowujących młodzież do artystycznych występów i sprawujących nad nią opiekę, a także jurorów. W swoim wystąpieniu pani Dyrektor nawiązała do idei tego Przeglądu, związanej
z pielęgnowaniem tradycji legionowej. Zwróciła również uwagę na urzeczywistniającą się w nim łączność pokoleniową, wyrażoną w słowach Artura Oppmana: „To co przeżyło jedno pokolenie, Drugie przerabia w sercu i pamięci”.

Głos zabrali także goście, którzy w swoich wystąpieniach podkreślali wagę tego międzyszkolnego konkursu, jego patriotyczną wymowę i integracyjny wymiar, a także wyrażali uznanie zarówno dla młodzieży w nim uczestniczącej, jak i tych wszystkich, którzy przyczynili się do jego organizacji.

            Występy uczestników oceniała komisja artystyczna w składzie: Michalina Słowiak
– polonistka, Jolanta Szyler – kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Miasta Limanowa, Krzysztof Młynarczyk – Prezes Chóru Canticum Iubilaeum
– przewodniczący Jury oraz Leszek Mordarski – nauczyciel wiedzy o kulturze.

            Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

GRAND PRIX

Dla Zespołu Instrumentalno – Wokalnego CONSONANS z Zespołu Szkół nr 1 w Limanowej za wykonanie utworu „Pieśń kronika” Marka Grechuty

W kategorii wokalno – instrumentalnej:
I miejsce

dla Zespołu II LO w ZSTiO za piosenkę „Buty”

II miejsce ex equo
dla Kaciczak Anny z ZS nr 1 w Mszanie Dolnej za „Warszawiankę” a capella

oraz dla Sławomira Kurka oraz Przemysława Muchy  z ZSTiO za „Mury” J. Kaczmarskiego

III miejsce ex equo
dla Pociechy Joanny z I LO za „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”
oraz dla Klaudii Miśkowicz z I LO za piosenkę „Panna pszeniczna”.

Wyróżnień w tej kategorii nie przyznano.

W kategorii żywego słowa:

I miejsce ex equo
dla Twaróg Dominiki i Kamińskiej Magdaleny z I LO za interpretację i wykonanie „Gawędy o miłości ziemi ojczystej”
oraz dla Krystyny Jedleckiej z ZS nr 1 za utwór „ Ballada” Czesława Miłosza

II miejsce ex quo
dla Beaty Chlipały z I LO za wykonanie fragmetów  „Kwiatów polskich” Juliana Tuwima
oraz Agnieszki Michalak z ZSP Mszany Dolnej za wykonanie „ Przechodniu powiedz Ojczyźnie”

III miejsce ex equo
dla Agnieszki Giemzik z I LO za utwór „Do matki Polki”
dla Michała Grzegorzka z ZSTiO za utwór „Litania o Matce Boskiej”
dla Joanny Górszczyk z ZS nr 1 za utwór „ Obóz głodowy pod Jasłem”

Wyróżnienia dla :
Beaty Pachowicz z II LO w ZSTiO
Karoliny Kukli z I LO
Joanny Jasicy z II LO
Zuzanny Majeran z I LO
Tomasza Florka z ZS nr 1
Jakuba Żaka z ZS Tymbark

Zobacz również