"Kryształy soli" bez lauratów z limanowszczyzny

"Kryształy soli" bez lauratów z limanowszczyzny

Podczas XV Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych odbyła się gala, podczas której uhonorowano laureatów nagród: Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” i Samorządu Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum”. „Kryształami Soli” nagradzane są najlepsze organizacje pozarządowe działające w Małopolsce.

Ustanowiona w 2005 roku nagroda „Kryształy Soli” ma promować działania najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych. Jej nazwa nie przez przypadek nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi” oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych naśladowania, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy ludzi w jakiejś społeczności. Nagroda ma charakter honorowy, a mogące otrzymać ją organizacje wyłaniane są w drodze konkursu.

Dotychczas w ośmiu edycjach konkursu kapituła wyłoniła łącznie 47 laureatów oraz 53 wyróżnionych. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 61 organizacji. Do półfinału konkursu „Kryształy Soli” zakwalifikowało się 27 z nich.

Nagroda „Amicus Hominum” ustanowiona została rok później –  w 2006 roku przez Samorząd Województwa Małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Zgłoszenia do tego konkursu mogą dokonywać zarówno organizacje pozarządowe i inne organizacje społeczne; inne osoby prawne; kościoły i związki wyznaniowe; osoby fizyczne oraz organy administracji publicznej.

Podczas poprzednich sześciu edycji konkursu kapituła wyłoniła łącznie 86 nagrodzonych w tym 33 laureatów oraz 52 wyróżnionych. W roku 2008 roku przyznano też Nagrodę Specjalną dla Księżnej Jorku Sary Fergusson.

„Kryształy Soli” 2012 –  laureaci i wyróżnieni:

Laureat Grad Prix: Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

KATEGORIA: POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Laureat:  Caritas Archidiecezji Krakowskiej
Wyróżnienie: Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

KATEGORIA: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Laureat: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie
Wyróżnienie:  Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju”

KATEGORIA: EDUKACJA i NAUKA

Laureat:  Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
Wyróżnienie:  Parafia Św. Jakuba Apostoła

KATEGORIA: SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA

Laureat: Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego Kraków
Wyróżnienie: Sądecka Organizacja Turystyczna

KATEGORIA: AKTYWIZACJA GOSPODARCZA i OBYWATELSKA

Laureat: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
Wyróżnienie: Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

„Amicus Hominum” 2012 – laureaci i wyróżnieni:

Laureat Grand Prix:  Mieczysław Kaczwiński

KATEGORIA: DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA

Laureat: ks. Proboszcz Ryszard Honkisz
Wyróżnienie: Dorota Maria Ruśkowska-Misztal

KATEGORIA: PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

Laureat: Mieczysław Kaczwiński
Wyróżnienie: Iwona Mazur

KATEGORIA: POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA

Laureat: Ewa Bielecka
Wyróżnienie: Leszek Tytko

KATEGORIA: POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM

Laureat: Anna Szypuła
Wyróżnienie: Janina Zachwieja

KATEGORIA: SPORT I EDUKACJA

Laureat: Zbigniew Janeczek
Wyróżnienie: Andrzej Danek

Źródło:maloposkie.pl

Zobacz również