Tadeusz Patalita: W przeszłosci politycy "różnej maści" – różne rzeczy opowiadali

Tadeusz Patalita: W przeszłosci politycy "różnej maści" – różne rzeczy opowiadali

Zaproponowana koncepcja przestrzennych dróg w województwie małopolskim spotkała się z natychmiastową reakcją samorządowców z limanowszczyzna. Pominięcie w niej powiatu limanowskiego jest niezrozumiałe – mówią zgodnie samorządowcy.

Tadeusz Patalita, były poseł PO i były wójt Mszany Dolnej uważa, że nie ma dobrego klimatu zarówno politycznego jak i ekonomicznego dziś, aby zaproponowana koncepcja uległa zmianie. Region nie ma mocnego lobby politycznego.

Spotkanie na temat koncepcji dróg w naszym regionie odbyło się 10 grudnia w Nowym Sączu. W sali ratuszowej Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu wicemarszałek Roman Ciepiela dyskutował z samorządowcami o docelowym układzie komunikacyjnym w województwie małopolskim. Obok wójtów i burmistrzów powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, brzeskiego i nowotarskiego oraz miasta Nowego Sącza w spotkaniu uczestniczyli także radni województwa: Marta Mordarska, Andrzej Bulzak, Jan Hamerski i Leszek Zegzda.

Rada i Zarząd Powiatu Limanowskiego wraz z Wójtami i Burmistrzami Powiatu Limanowskiego po zapoznaniu się z propozycja Województwa Małopolskiego co do planowanego przebiegu koncepcyjnie nowych tras komunikacyjnych tranzytowego transportu drogowego ciągów drogowych: – Brzesko – Nowy Sącz – Muszynka – Słowacja – S7 – Nowy Targ – Nowy Sącz – Gorlice – S19 wnoszą sprzeciw w związku z pominięciem jakichkolwiek rozwiązań usprawniających komunikację w Powiecie Limanowskim.

Wszyscy jednoznacznie uważamy , że widzimy konieczność uwzględnienia takiego układu transportowego w naszym południowym regionie Małopolski, który usprawni komunikację i jednocześnie będzie możliwy do realizacji. Takim rozwiązaniem na pewno tańszym niż proponowane, a gwarantującym rozwój nie tylko naszego regionu limanowskiego, ale całego subregionu nowosądeckiego jest rozbudowa istniejącego korytarza drogowego drogi krajowej nr 28 relacji Zator-Medyka łączącej „wschód – zachód” , posiadający naturalne połączenie z przejściem granicznym w miejscowości Chyżne.

Od wielu pokoleń infrastruktura drogowa na terenie powiatu była i jest dostosowywana do głównego ciągu drogowego jakim jest droga krajowa nr 28. Wzdłuż tej drogi została w ostatnim czasie rozbudowana infrastruktura, która jest potencjałem przedsiębiorczości w naszym powiecie.
Bez szybkiej realizacji rozbudowy tego ciągu drogowego grozi nam zapaść komunikacyjna, a co za tym idzie stagnacja gospodarcza. Bez tej inwestycji dalszy rozwój gospodarczy Powiatu Limanowskiego będzie znacznie ograniczony.
Nasz Powiat jest jednym z najbardziej dotkniętych bezrobociem regionów Małopolski.

Brak uwzględnienia Powiatu Limanowskiego w planowanym przebiegu koncepcyjnie nowych tras komunikacyjnych tranzytowego transportu drogowego, odbieramy jako błąd w opracowywanym planie przestrzennym Województwa Małopolskiego i absolutnie pomijaniem potrzeb naszych mieszkańców.
Planowany przez władze Województwa Małopolskiego ciąg drogowy S7 – Nowy Targ – Nowy Sącz – Gorlice – S19 jakoby nowa alternatywa dla drogi krajowej nr 28 trasy tranzytowej obwarowany jest licznymi zagrożeniami pod względem uwarunkowań środowiskowych, planistycznych czy społecznych, nie mówiąc o bardzo dużych kosztach jej realizacji.

Nie jest dla nas zrozumiałe, dlaczego szuka się i proponuje rozwiązania komunikacyjne bardzo kosztowne a nie wykorzystuje się już istniejących i sprawdzonych korytarzy komunikacyjnych.
Pragniemy jednocześnie w tym miejscu zauważyć, ze na ostatniej konferencji konsultacyjnej tego tematu w Gorlicach samorządowcy z Podkarpacia sygnalizowali ten sam problem.
Obecne planowane rozwiązania komunikacyjne nie uwzględniają jakichkolwiek nowych usprawnień komunikacyjnych dla Powiatu Limanowskiego tak w dostępności do autostrady A4, Zakopianki czy planowanej drogi szybkiego ruchu klasy GP Brzesko-Nowy Sącz-Muszynka-Słowacja. Absolutnie pominięta jest kwestia połączenia komunikacyjnego w tzw. Subregionie Sądeckim tj połączenia z Nowym Sączem i Gorlicami gdzie droga 28 jest główną arterią komunikacyjną.

Powyższe argumentu w naszym pełnym przekonaniu są wystarczające dla kategorycznego sprzeciwu dla proponowanych rozwiązań.
Apelujemy do Władz Województwa Małopolskiego aby w opracowywanym planie przebiegu koncepcyjnie nowych tras komunikacyjnych tranzytowego transportu drogowego, opracować i uwzględnić rozbudowę istniejącego korytarza drogowego drogi krajowej nr 28 na odcinku od Zakopianki do Nowego Sącza. Rozwiązanie takie będzie naturalnym uzupełnieniem sieci komunikacji drogowej szczególnie w Subregionie Sadeckim a także rozwiąże problem dostępności komunikacyjnej Powiatu Limanowskiego do głównych arterii komunikacyjnych istniejących i obecnie planowanych.

Planowany ciąg komunikacyjny trasy tranzytowej „północ-południe” relacji – Brzesko – Nowy Sącz – Muszynka – Słowacja jest w pełni akceptowany w naszym stanowisku. Mając na uwadze układ geograficzny – górskie ukształtowanie terenu apelujemy o uwzględnienie jak najbliższej lokalizacji przebiegu trasy w obrębie Powiatu Limanowskiego, tak ażeby poprzez rozwój lokalnej infrastruktury umożliwić mieszkańcom, przedsiębiorcom jak najkrótsze połączenie z tym ciągiem komunikacyjnym.
Przedkładając nasze stanowisko, które jest równocześnie elementem wymaganych konsultacji społecznych wyrażamy głębokie oczekiwanie na jego uwzględnienie.

Źródło:powiat.limanowa.pl

Fot:malopolskie.pl

Zobacz również