Bezpieczne ferie ze strażą miejską

Bezpieczne ferie ze strażą miejską

Strażnicy ze Straży Miejskiej w Mszanie Dolnej tuż przed rozpoczęciem ferii zimowych prowadzili zajęcia mające na celu przygotowanie dzieci do bezpiecznego wypoczynku zimowego.

Program spotkań, realizowany w przedszkolach w ramach akcji  “Bezpieczne ferie ze Strażą Miejską ”, miał na celu uświadomienie dzieciom, iż z pozoru beztroskie zabawy na sankach, nartach, czy łyżwach mogą być niebezpieczne, jeśli odbywać się będą w sposób bezmyślny i w miejscach do tego nieprzeznaczonych, m.in. blisko drogi, zbiornika wodnego. W prelekcjach uczestniczyło łącznie 112 dzieci z mszańskich przedszkoli.

Strażnicy przypomnieli również zasady, jakimi trzeba się kierować w przypadku, kiedy przytrafi się nieszczęśliwy wypadek i konieczne jest wezwanie pomocy . Zajęcia po raz pierwszy prowadzone były przy pomocy specjalnie w tym celu przygotowanej prezentacji, pełniej kolorowych obrazków i wesołych wierszyków adekwatnych do omawianych zagadnień.

Akcja ,,Bezpieczne ferie ze Strażą Miejską” potrwa do 10 lutego. W tym czasie funkcjonariusze Straży Miejskiej będą częściej przeprowadzać kontrole:

  •  zamarzniętych akwenów wodnych, które w zimie mogą służyć za lodowiska,
  •  miejsc i zabaw dzieci i młodzieży niekorzystającej z zorganizowanych form wypoczynku takich jak place zabaw, skwery i podwórka,
  • punktów sprzedaży alkoholu, zwłaszcza w zakresie dostępu do niego osób nieletnich.

Zobacz również